Điều khoản và điều kiện

Vui lòng đọc kỹ Điều khoản Sử dụng ("Điều khoản") được nêu bên dưới. Bằng việc đăng ký Tài khoản ("Tài khoản của bạn" hoặc "Tài khoản"), bạn được cho là đã chấp nhận và hiểu các Điều khoản.

Các Điều khoản này áp dụng cho tất cả việc bạn sử dụng Sản phẩm và Dịch vụ Dafabet (" Dịch vụ "), Trang web ("Trang web") và đối với mọi giao dịch liên quan đến bất kỳ Dịch vụ nào (" Đặt cược "). Các Điều khoản, Quy tắc và Quy định cũng như Chính sách quyền riêng tư này được soạn thảo bằng tiếng Anh. Mọi bản dịch sang ngôn ngữ khác chỉ nhằm mục đích thuận tiện cho người đọc. Trong trong trường hợp có bất kỳ xung đột hoặc khác biệt nào thì văn bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên hơn bất kỳ phiên bản dịch nào.

1. Giới thiệu về Điều khoản sử dụng

1.1 Dafabet (" Công ty ") vận hành trang web trò chơi và cá cược thể thao trực tuyến này ("Trang web") www.dafabet.com và được quản lý và cấp phép phù hợp với pháp luật và các quy định của Curacao để tiến hành kinh doanh cá cược và chơi trò chơi từ xa.

 • Trong trường hợp hoạt động cờ bạc của những người ở Vương quốc Anh, Dafabet (www.dafa.co.uk) được điều hành bởi SCGO, một công ty đã đăng ký ở Malta với số đăng ký C4592 và được cấp phép và quản lý bởi Ủy ban cờ bạc Vương quốc Anh, theo số tài khoản 44662,
 • Trong trường hợp hoạt động cờ bạc của những người ở Tây Ban Nha, Eurasia Solutions PLC là đơn vị nắm giữ Giấy phép cờ bạc chung do Tổng cục Quản lý cờ bạc cấp.
 • Trong trường hợp hoạt động cờ bạc của những người ở Kenya, Asian Betting and Gaming Enterprises Africa Ltd được cấp phép và quản lý bởi Ủy ban cấp phép và kiểm soát cá cược Kenya (BCLB) Số giấy phép: 845.

2. Bên ký kết

2.1 Các Điều khoản sử dụng này sẽ được thỏa thuận giữa bạn và Công ty (được tham chiếu trong các Điều khoản này là “ Chúng ta "," Của chúng tôi ").

3. Khả năng áp dụng các Điều khoản sử dụng này

3.1 Bằng cách tiếp tục truy cập Trang web và/hoặc Dịch vụ và/hoặc bằng cách khác bằng cách mở Tài khoản với Chúng tôi và/hoặc đặt cược với Chúng tôi, bạn được coi là đã đọc, hiểu và chấp nhận các Điều khoản này. Bằng việc đồng ý với các Điều khoản này và/hoặc vì bạn tiếp tục sử dụng Trang web và/hoặc Dịch vụ, bạn bị ràng buộc bởi các Điều khoản này cũng như bởi các Quy tắc và Quy định của Chúng tôi cũng như Chính sách Quyền riêng tư được kết hợp bằng cách tham chiếu ở đây (và mọi sửa đổi sau đó). Nếu có bất kỳ sự mâu thuẫn nào giữa các Điều khoản này và bất kỳ tài liệu nào được đưa vào bằng cách tham chiếu thì các Điều khoản này sẽ luôn được ưu tiên áp dụng.

3.2 Điều khoản sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 3 năm 2024. Đôi khi, chúng tôi có thể cần thay đổi Điều khoản vì một số lý do, bao gồm (nhưng không giới hạn) vì lý do thương mại, để tuân thủ luật pháp hoặc quy định, tuân thủ các hướng dẫn, hướng dẫn hoặc khuyến nghị từ cơ quan quản lý hoặc vì lý do dịch vụ khách hàng. Bạn có thể truy cập các Điều khoản cập nhật nhất từ liên kết ở trang Điều khoản Sử Dụng của Trang web và ngày chúng có hiệu lực được ghi chú ở đầu mục 3.2 này.

3.3 Khi Chúng tôi muốn thực hiện những thay đổi đáng kể đối với Điều khoản, Chúng tôi sẽ thông báo trước cho bạn về những thay đổi đó ở mức hợp lý có thể thực hiện được thông qua một trong các phương pháp được nêu bên dưới. Đối với những thay đổi nhỏ hoặc không đáng kể, Chúng tôi có thể không cung cấp cho bạn bất kỳ thông báo nào về những thay đổi đó, vì vậy bạn nên thường xuyên xem lại Điều khoản thông qua liên kết trên Trang web. Việc bạn tiếp tục sử dụng Trang web và/hoặc Dịch vụ sau khi những thay đổi này được thực hiện sẽ được coi là sự chấp nhận của bạn.

3.4 Khi Chúng tôi muốn thực hiện những thay đổi đáng kể đối với các Điều khoản mà Chúng tôi muốn thông báo cho bạn, Chúng tôi sẽ thực hiện điều đó bằng phương thức thông báo mà Chúng tôi có thể, theo quyết định riêng của Chúng tôi, cho là phù hợp, có thể bao gồm: email (đến địa chỉ email bạn có đã cung cấp cho chúng tôi); một tin nhắn tới Tài khoản của bạn trên Trang web; hoặc thông báo trên Trang web và Chúng tôi có thể, theo quyết định riêng của Chúng tôi, mời bạn chấp nhận Điều khoản mới bằng cách nhấp vào "có" hoặc "Tôi chấp nhận", chọn 'hộp đánh dấu' hoặc bất kỳ phương thức xác nhận tương tự nào khác của bạn. Nếu bạn cung cấp cho chúng tôi bất kỳ xác nhận nào như vậy hoặc tiếp tục sử dụng Trang web và/hoặc Dịch vụ sau khi thông báo theo đoạn này, thì kể từ thời điểm đó, bạn sẽ được coi là đã chấp nhận và bị ràng buộc bởi các Điều khoản mới, bao gồm ( để tránh nghi ngờ), cho dù bạn đã đọc Điều khoản sửa đổi hay chưa. Nếu bạn không thể chấp nhận bất kỳ thay đổi nào, bạn có thể ngừng sử dụng Dịch vụ và/hoặc đóng Tài khoản của mình.

3.5 Bất kể điều khoản 3 này, nếu Chúng tôi muốn thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với các Điều khoản mà tiền của Bạn được giữ theo điều 7, Chúng tôi sẽ thông báo trước cho bạn bằng phương pháp mà Chúng tôi có thể, theo quyết định riêng của Chúng tôi, cho là phù hợp, nhưng phương pháp đó sẽ yêu cầu Bạn xác nhận đã nhận được thông tin đó bằng cách nhấp vào "có" hoặc "Tôi chấp nhận", đánh dấu vào 'hộp đánh dấu' hoặc bất kỳ phương thức xác nhận tương tự nào khác của bạn. Nếu bạn cung cấp cho Chúng tôi bất kỳ xác nhận nào như vậy, thì từ thời điểm đó, bạn sẽ được coi là đã chấp nhận và bị ràng buộc bởi các Điều khoản mới. Nếu bạn không thể chấp nhận bất kỳ thay đổi nào, bạn có thể ngừng sử dụng Dịch vụ và/hoặc đóng Tài khoản của mình.

4. Mở và duy trì tài khoản của bạn

4.1 Để truy cập Dịch vụ cá cược của chúng tôi, trước tiên bạn phải đăng ký và mở Tài khoản với chúng tôi.

4.2 Bạn đồng ý cung cấp tất cả Thông tin cá nhân có liên quan cho Chúng tôi khi đăng ký và bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng Thông tin cá nhân của bạn được cập nhật, đặc biệt là địa chỉ, số điện thoại và chi tiết thanh toán/ngân hàng (nếu có). Bạn phải cung cấp thông tin trung thực khi mở Tài khoản và việc không làm như vậy sẽ dẫn đến vi phạm các Điều khoản sử dụng này và đóng Tài khoản ngay lập tức và mất tất cả số tiền có trong Tài khoản cho Chúng tôi. Bạn đồng ý theo yêu cầu của Chúng tôi về việc cung cấp cho Chúng tôi mọi tài liệu để xác minh Thông tin Cá nhân mà bạn đã cung cấp cho Chúng tôi. Bạn ủy quyền cho chúng tôi sử dụng bất kỳ phương tiện hợp pháp nào mà chúng tôi cho là cần thiết để xác minh Thông tin cá nhân mà bạn đã cung cấp như được nêu trong biểu mẫu đăng ký trực tuyến ("Thông tin cá nhân" ). Thông tin cá nhân đó bao gồm tất cả thông tin được yêu cầu từ bạn, do Chúng tôi xác định theo quyết định riêng và tuyệt đối của Chúng tôi, để cho phép Chúng tôi nhận dạng chính xác bạn. Khi biểu mẫu đăng ký trực tuyến nói trên đã được gửi tới và được Chúng tôi chấp nhận , bạn sẽ được coi là Khách hàng đã đăng ký (" Khách hàng đã đăng ký " ). Chúng tôi có quyền chấp nhận hoặc từ chối đăng ký vì bất kỳ lý do gì. Chỉ những Khách hàng đã đăng ký mới có thể sử dụng Dịch vụ và Đặt cược của chúng tôi chỉ trong giới hạn Đặt cược hoặc số tiền có sẵn trong Tài khoản của họ.

4.3 Khi mở Tài khoản với Chúng tôi, bạn đảm bảo rằng:

4.3.1 Nếu bạn muốn đặt cược với Công ty, bạn nên lưu ý rằng có thể có luật cụ thể ở quốc gia, nơi cư trú của bạn hoặc nơi đặt cược đó cấm cá cược trực tuyến và/hoặc chơi trò chơi trực tuyến (gọi chung là, "cờ bạc") hoặc việc sử dụng và truy cập Trang web và/hoặc Dịch vụ. Bạn tuyên bố và bảo đảm không thể hủy bỏ và vô điều kiện, không hạn chế hoặc giới hạn, với Công ty rằng bạn sẽ không truy cập hoặc đăng ký Tài khoản bất cứ lúc nào:

 1. từ trong khu vực pháp lý cấm truy cập hoặc sử dụng Trang web và/hoặc Dịch vụ vì bất kỳ lý do gì;
 2. từ trong khu vực pháp lý cấm cờ bạc;
 3. nếu bạn là cư dân của một quốc gia cấm công dân của mình tham gia cờ bạc và
 4. nếu bạn là cư dân ở Vương quốc Anh, Tây Ban Nha và Kenya, bạn đang cố gắng đăng ký hoặc truy cập vào Tài khoản của mình từ bên ngoài các khu vực pháp lý này.
 5. e.nếu bạn cư trú ở bất kỳ quốc gia hoặc khu vực pháp lý nào sau đây: Hoa Kỳ hoặc các vùng lãnh thổ trực thuộc, Vương quốc Anh, Pháp, Bỉ, Hà Lan, Ireland, Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Ý, Thụy Sĩ, Síp, Cộng hòa Séc, Ukraina, Romania, Estonia, Bulgaria, Ba Lan, Columbia, Tây Ấn thuộc Hà Lan, Aruba, Bonaire, Saba, Statia, Dutch St Martin, Curacao, Israel, Thổ Nhĩ Kỳ, Úc, Singapore, Đặc khu hành chính Hồng Kông, Đặc khu hành chính Ma Cao, Đài Loan và Cộng hòa Philippines (gọi chung là " Khu vực bị cấm " ).

Tính khả dụng của Trang web hoặc Dịch vụ của chúng tôi ở các khu vực hoặc khu vực pháp lý nhất định không cấu thành đề nghị, lời mời hoặc chào mời từ Chúng tôi ở bất kỳ khu vực hoặc khu vực pháp lý nào mà việc sử dụng Trang web hoặc Dịch vụ của chúng tôi bị pháp luật cấm.

4.3.2 Bạn đồng ý rằng bạn tự chịu rủi ro khi sử dụng Trang web này và/hoặc Dịch vụ, đồng thời hiểu và đồng ý thêm rằng bằng cách sử dụng Trang web và/hoặc Dịch vụ được cung cấp ở đây, bạn có thể mất tiền đối với các Cược đã đặt và bạn chấp nhận hoàn toàn trách nhiệm đối với bất kỳ khoản nào. sự mất mát như vậy.

4.3.3 Bạn (a) trên 18 tuổi; hoặc (b) trên độ tuổi mà các hoạt động đánh bạc hoặc chơi trò chơi là hợp pháp theo luật hoặc khu vực tài phán áp dụng cho bạn; cái nào lớn hơn giữa hai cái (“ Độ tuổi liên quan “);;

4.3.4 Bạn chưa bị loại khỏi hoạt động cờ bạc;

4.3.5 Bạn có đủ năng lực pháp lý để ký kết các hợp đồng ràng buộc, bao gồm các Điều khoản sử dụng này và từng hoạt động của bạn với Chúng tôi hoặc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi; Và

4.3.6 Bạn chưa có Tài khoản nào được chúng tôi đóng.

4.4 Bạn chỉ có thể mở một Tài khoản với Chúng tôi. Bất kỳ Tài khoản bổ sung nào được mở đều có thể bị Chúng tôi đóng và mọi số tiền chưa thanh toán được trả lại cho bạn hoặc tất cả các Tài khoản đó có thể được coi là một Tài khoản chung và được Chúng tôi hợp nhất với nhau, trong cả hai trường hợp theo quyết định riêng và tuyệt đối của Chúng tôi. Bạn đồng ý rằng Chúng tôi sẽ sử dụng bất kỳ phương pháp nào được cho là hợp lý để xác định xem hai hoặc nhiều Tài khoản có thuộc về cùng một khách hàng hay không.

4.5 Để duy trì mức độ bảo mật cao nhằm bảo vệ tiền của khách hàng, Chúng tôi có thể thực hiện kiểm tra bảo mật ngẫu nhiên. Theo đây, bạn chấp nhận rằng Chúng tôi có quyền yêu cầu bạn cung cấp thêm thông tin và/hoặc tài liệu để xác minh danh tính của bạn với tư cách là Chủ tài khoản trong trường hợp kiểm tra bảo mật như vậy.

4.6 Bạn nên kiểm tra số dư Tài khoản của mình mỗi lần truy cập Trang web và/hoặc Dịch vụ. Trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt nào trong số dư Tài khoản của bạn, bạn có trách nhiệm thông báo ngay cho chúng tôi trong thời gian sớm nhất về sự khác biệt đó trong số dư Tài khoản của bạn và cung cấp cho chúng tôi hồ sơ giao dịch kể từ ngày bạn xác minh số dư Tài khoản của mình lần cuối. Nếu Chúng tôi không nhận được bất kỳ thông báo nào về bất kỳ sự khác biệt nào như vậy trong số dư Tài khoản của Bạn trong một tháng cụ thể trong vòng ba mươi (30) ngày theo lịch kể từ ngày cuối cùng của tháng nói trên, thì bạn đồng ý từ bỏ mọi khiếu nại về bất kỳ sự khác biệt nào trong số dư Tài khoản của Bạn và chấp nhận tất cả thông tin trong Tài khoản của bạn vào cuối khoảng thời gian nói trên.

5. Yêu cầu xác minh danh tính/chống rửa tiền

5.1 Bạn đảm bảo rằng:

5.1.1 tên và địa chỉ bạn cung cấp khi mở Tài khoản của bạn là chính xác; Và

5.1.2 bạn là chủ sở hữu hợp pháp của số tiền mà bạn gửi vào Tài khoản của mình bất kỳ lúc nào.

5.2 Bằng việc đồng ý với các Điều khoản này, bạn ủy quyền cho Chúng tôi thực hiện bất kỳ hoạt động kiểm tra xác minh nào như vậy tùy từng thời điểm mà Chúng tôi có thể tự yêu cầu hoặc có thể được các bên thứ ba (bao gồm nhưng không giới hạn ở các cơ quan quản lý) yêu cầu xác nhận những thông tin này ("Kiểm tra "). Bạn đồng ý rằng đôi khi, theo yêu cầu của Chúng tôi, bạn có thể được yêu cầu cung cấp thêm chi tiết liên quan đến bất kỳ thông tin nào bạn đã cung cấp cho Chúng tôi, bao gồm cả liên quan đến bất kỳ khoản tiền gửi nào bạn đã thực hiện vào Tài khoản của mình.

5.3 Mặc dù đôi khi, chúng tôi thực hiện bất kỳ Kiểm tra nào, nhưng Chúng tôi có thể hạn chế bạn rút tiền từ Tài khoản của bạn và/hoặc ngăn chặn quyền truy cập vào tất cả hoặc một số phần nhất định của Trang web và/hoặc Dịch vụ. Xin lưu ý rằng Đôi khi, chúng tôi có thể thực hiện lại Kiểm tra vì lý do pháp lý, bảo mật hoặc lý do kinh doanh khác. Nếu bất kỳ hạn chế nào như vậy gây rắc rối cho bạn, vui lòng liên hệ với Hỗ trợ khách hàng của chúng tôi.

5.4 Trong một số trường hợp nhất định, Chúng tôi có thể phải liên hệ với bạn và yêu cầu bạn cung cấp thêm thông tin trực tiếp cho Chúng tôi để hoàn tất Kiểm tra. Vì mục đích này, Chúng tôi sẽ có quyền, theo quyết định riêng của Chúng tôi, yêu cầu bạn cung cấp cho Chúng tôi giấy tờ tùy thân có công chứng hoặc bất kỳ giấy tờ tùy thân được chứng nhận tương đương nào theo luật hiện hành tại khu vực pháp lý của bạn hoặc bằng chứng về địa chỉ, hóa đơn tiện ích, chi tiết ngân hàng, báo cáo ngân hàng và tài liệu tham khảo ngân hàng. Cho đến khi thông tin đó được cung cấp theo sự hài lòng của chúng tôi, Chúng tôi có thể ngăn chặn bất kỳ hoạt động nào được bạn thực hiện liên quan đến Tài khoản hoặc Chúng tôi có thể, khi Chúng tôi tin tưởng một cách hợp lý rằng thông tin không chính xác đã được bạn cung cấp, giữ lại bất kỳ số tiền nào được gửi vào Tài khoản sau đó. việc chúng tôi đóng Tài khoản.

5.5 Việc sử dụng Trang web và/hoặc Dịch vụ có thể là hành vi phạm tội đối với những người dưới Độ tuổi Liên quan. Nếu Chúng tôi không thể xác nhận rằng bạn thuộc Độ tuổi Liên quan thì Chúng tôi có thể tạm dừng Tài khoản của Bạn cho đến khi Chúng tôi có thể xác nhận rằng bạn là Độ tuổi Liên quan. Nếu sau đó bạn được chứng minh là ở Độ tuổi liên quan vào thời điểm bạn thực hiện bất kỳ giao dịch cờ bạc hoặc trò chơi nào với Chúng tôi, thì:

5.5.1 Tài khoản của bạn sẽ bị đóng;

5.5.2 tất cả các giao dịch được thực hiện khi bạn chưa đủ tuổi vị thành niên sẽ bị vô hiệu và tất cả các khoản tiền liên quan mà bạn gửi sẽ được trả lại bằng phương thức thanh toán được sử dụng để gửi số tiền đó, bất cứ khi nào có thể thực hiện được;

5.5.3 mọi khoản tiền gửi được thực hiện khi bạn chưa đủ Độ tuổi liên quan sẽ được trả lại cho bạn; Và

5.5.4 mọi khoản tiền thắng cược mà bạn đã tích lũy trong thời gian bạn ở dưới Độ tuổi liên quan sẽ bị bạn mất (và có thể bị khấu trừ vào số tiền đặt cọc được hoàn trả theo mục 5.5.3) và bạn sẽ trả lại cho Chúng tôi theo yêu cầu bất kỳ khoản tiền nào như vậy đã được rút khỏi Tài khoản của bạn.

6. Tên người dùng, mật khẩu, mã pin và thông tin khách hàng

6.1 Để bảo vệ tiền và thông tin cá nhân của bạn, với tư cách là khách hàng đã đăng ký, bạn sẽ được cung cấp tên người dùng và mật khẩu (" Thông tin truy cập tài khoản " ) chỉ dành cho mục đích sử dụng cá nhân của bạn. Bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng Thông tin truy cập tài khoản luôn được bảo mật và bạn phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về mọi hành vi sử dụng sai và/hoặc tiết lộ trái phép Thông tin truy cập tài khoản cho bất kỳ bên thứ ba nào. Nếu bạn lo ngại rằng Thông tin truy cập tài khoản của bạn đã được cung cấp, tính bảo mật của thông tin đó đã bị xâm phạm hoặc bị bất kỳ bên thứ ba nào truy cập mà bạn không biết hoặc không đồng ý, bạn nên thông báo ngay cho chúng tôi khi Thông tin truy cập tài khoản mới có thể được Chúng tôi cung cấp cho Bạn. Bất kỳ Đặt cược hoặc yêu cầu nào được thực hiện trực tuyến trong đó Thông tin truy cập tài khoản chính xác đã được sử dụng sẽ được coi là hợp lệ và ràng buộc với bạn và Chúng tôi. Chỉ sau khi bạn thông báo cho Chúng tôi rằng Thông tin truy cập tài khoản của bạn đã bị xâm phạm và Chúng tôi tạm dừng Tài khoản thì các cược hoặc yêu cầu được thực hiện trực tuyến với Thông tin truy cập tài khoản sẽ bị coi là vô hiệu.

6.2 Đôi khi, chúng tôi có thể yêu cầu bạn thay đổi mật khẩu hoặc Thông tin truy cập tài khoản của bạn hoặc Chúng tôi có thể đình chỉ Tài khoản của bạn nếu Chúng tôi có lý do để tin rằng có thể có vi phạm bảo mật hoặc sử dụng sai mục đích Trang web và/hoặc Dịch vụ. Chúng tôi có thể, theo quyết định riêng và tuyệt đối của mình, thay đổi Thông tin truy cập tài khoản của bạn sau khi thông báo trước cho bạn.

7. Tiền tài khoản

7.1 Để đặt cược hoặc chơi trò chơi kiếm tiền, bạn cần phải gửi tiền với Chúng tôi. Trừ khi được quy định ở đây, tất cả tiền trong Tài khoản của Khách hàng đều được giữ và xử lý bởi một một nhóm công ty theo Thỏa thuận dịch vụ.

Nếu bạn cư trú ở Vương quốc Anh, Tây Ban Nha hoặc Kenya, tiền của bạn sẽ được xử lý thông qua các bộ xử lý thanh toán bên thứ ba được phê duyệt như được xác định theo quy định của khu vực pháp lý đó.

Nếu bạn muốn tham gia Dịch vụ của chúng tôi, bạn chỉ có thể gửi tiền cho Chúng tôi thông qua các phương thức thanh toán được phê duyệt trước có sẵn trên Trang web hoặc Dịch vụ, bạn chỉ phải gửi và nhận tiền thông qua cùng các Công ty Giải pháp Thanh toán được Chúng tôi ủy quyền ( " Giải pháp thanh toán được ủy quyền" ), ngoại trừ trường hợp bạn gửi tiền trực tiếp với Chúng tôi. Giải pháp thanh toán được ủy quyền không thể tự nhận mình là người được ủy quyền nhận tiền thay mặt cho Chúng tôi nếu không có tuyên bố bằng văn bản trước đó từ Chúng tôi về việc đó; và hơn nữa, Giải pháp thanh toán được ủy quyền không thể tiếp thị, quảng cáo, công bố hoặc quảng bá Chúng tôi hoặc Dịch vụ của chúng tôi mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Chúng tôi. Bạn có thể tìm thêm thông tin chi tiết về cách gửi và rút tiền cùng với thông tin về giới hạn tiền gửi tối thiểu và tối đa trên trang tùy chọn thanh toán của Trang web hoặc Dịch vụ.

7.2 Nếu bạn sử dụng phương thức thanh toán mà bạn không phải là Chủ tài khoản, Chúng tôi có quyền coi mọi khoản tiền gửi vào Tài khoản là không hợp lệ (và mọi khoản tiền thắng cược phát sinh từ khoản tiền gửi đó đều vô hiệu) trong khi chờ hoàn thành thỏa đáng tất cả các Kiểm tra liên quan theo Điều 5.2.

7.3 Chúng tôi không cung cấp tín dụng. Tất cả các Cược phải được hỗ trợ bằng đủ tiền trong Tài khoản của bạn. Chúng tôi có quyền vô hiệu hóa bất kỳ Cược nào có thể vô tình được đặt khi Tài khoản không có đủ tiền để hỗ trợ Cược.

7.4 Nếu Chúng tôi phải chịu bất kỳ khoản bồi hoàn, hoàn trả hoặc khoản phí nào khác liên quan đến Tài khoản của Bạn, Chúng tôi có quyền tính phí cho bạn số tiền liên quan phát sinh. Để tránh nghi ngờ, Tài khoản của bạn sẽ không được bạn sử dụng làm Tài khoản ngân hàng và nếu Chúng tôi biết về việc gửi và rút tiền từ Tài khoản của bạn mà không có hoạt động cá cược hoặc chơi trò chơi tương xứng, Chúng tôi có quyền khấu trừ phí quản lý (dù là hay không phải Chúng tôi đóng hoặc đình chỉ Tài khoản). Số tiền được gửi với chúng tôi trong Tài khoản của bạn sẽ không thu được lãi.

7.5 Chúng tôi có quyền áp dụng phí xử lý đối với tiền gửi và rút tiền để trang trải chi phí giao dịch của bên thứ ba tùy thuộc vào phương thức thanh toán đã chọn. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn nếu bạn phải chịu khoản phí xử lý này.

7.6 Trong phạm vi được luật pháp, cơ quan thuế địa phương hoặc các cơ quan chức năng khác yêu cầu, bạn có trách nhiệm báo cáo số tiền thắng và thua phát sinh từ Dịch vụ của chúng tôi.

7.7 Tất cả tiền thắng từ Cược đã thanh toán sẽ được ghi có vào số dư Tài khoản của Bạn. Nếu tiền được ghi có vào Tài khoản của bạn do nhầm lẫn, bạn có trách nhiệm thông báo cho chúng tôi ngay lập tức. Chúng tôi có quyền vô hiệu hóa các Cược được đặt bằng cách sử dụng số tiền được ghi có vào Tài khoản của bạn do nhầm lẫn và thu hồi số tiền đó bằng cách điều chỉnh Tài khoản bất kỳ lúc nào.

7.8 Bạn có trách nhiệm tích cực duy trì Tài khoản của mình với Chúng tôi. Về vấn đề này, bạn phải đăng nhập ít nhất một lần vào Tài khoản của mình và sử dụng Dịch vụ của chúng tôi trong khoảng thời gian mười hai (12) tháng bất kỳ để duy trì Tài khoản đang hoạt động. Nếu Tài khoản của bạn không hoạt động trong mười hai (12) tháng liên tục hoặc lâu hơn, Chúng tôi có quyền đóng Tài khoản của Bạn với Chúng tôi và bạn đồng ý mất mọi số dư chưa thanh toán cũng như mọi khiếu nại chống lại Chúng tôi.

7.9 Chúng tôi sẽ xem xét Cơ sở dữ liệu khách hàng của chúng tôi hàng năm để xác định bất kỳ Tài khoản 'không hoạt động' nào mà tiền vẫn có thể rút được. Nếu Tài khoản của bạn được xác định là “không hoạt động”, Chúng tôi sẽ cố gắng liên hệ với bạn bằng thông tin chi tiết đã đăng ký mà bạn đã cung cấp cho Chúng tôi bằng các phương thức như điện thoại, e-mail hoặc thư viết. Nếu Chúng tôi không thiết lập liên lạc với bạn bằng các phương tiện như vậy trong vòng 12 tháng sau khi Chúng tôi xác định Tài khoản của Bạn không hoạt động thì mọi khoản tiền chưa thanh toán được giữ trong Tài khoản của Bạn sẽ được dành riêng, Tài khoản sẽ bị đóng và số tiền đó sẽ được cung cấp để phân phối cho một tổ chức từ thiện được đề cử do Chúng tôi lựa chọn.

8. Chấp nhận đặt cược và/hoặc sử dụng dịch vụ

8.1 Chúng tôi sẽ chỉ chấp nhận Cược từ những khách hàng đã đăng ký thực hiện trực tuyến thông qua Trang web hoặc Dịch vụ. Để đặt Cược hoặc truy cập Dịch vụ, bạn nên làm theo hướng dẫn được cung cấp tại phần Trợ giúp. Bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng các chi tiết của bất kỳ Đặt cược, tiền đặt cược hoặc giao dịch tương tự nào mà bạn thực hiện bằng cách sử dụng Dịch vụ ("Giao dịch") đều chính xác theo Quy tắc đặt cược hoặc Quy tắc trò chơi có liên quan, nếu phù hợp.

8.2 Bạn chỉ được coi là đã đặt Cược nếu bạn là khách hàng đã đăng ký tại Trang web hoặc Dịch vụ và Cược của bạn được coi là được đặt từ khu vực tài phán của Địa chỉ Giao thức Internet được Chúng tôi ghi lại từ nơi bạn đang truy cập Trang web hoặc Dịch vụ. Cược chỉ được coi là được chấp nhận khi nó được máy chủ trò chơi của Chúng tôi chấp nhận và ghi lại ở khu vực pháp lý nơi đặt máy chủ trò chơi của Chúng tôi. Khi bạn đã đặt Cược thành công bằng cách sử dụng Trang web và/hoặc Dịch vụ, bạn sẽ nhận được xác nhận (thông báo) điện tử, xác nhận việc chúng tôi chấp nhận và ghi lại Cược. Cược được coi là hoàn thành khi được chấp nhận và ghi lại trong khu vực pháp lý nơi đặt máy chủ trò chơi của Chúng tôi và bạn đã được thông báo về việc chấp nhận và ghi lại nói trên, tất cả đều tuân theo các Điều khoản này.

8.3 Cược sẽ bị coi là vô hiệu nếu nó không được chuyển đầy đủ, bao gồm nhưng không giới hạn ở các trường hợp việc chuyển Cược bị gián đoạn hoặc gián đoạn do sự cố kỹ thuật.

8.4 Bạn sẽ không được phép hủy hoặc thay đổi Cược của mình sau khi các Cược này đã được Chúng tôi đặt, chấp nhận và ghi lại và Chúng tôi không có nghĩa vụ hủy các Cược đã được đặt, chấp nhận và ghi lại hợp lệ theo các Điều khoản này. Nếu có bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến việc đặt Cược, bạn nên thông báo cho chúng tôi trước khi hoàn tất việc chấp nhận Cược đó và/hoặc trước khi xảy ra sự kiện Đặt Cược. Chúng tôi sẽ điều tra các tranh chấp đó một cách phù hợp và giải quyết chúng một cách hợp lý theo quyết định riêng và hợp lý của Chúng tôi.

8.5 Chúng tôi có quyền đình chỉ hoặc cấm đặt cược thêm vào thị trường bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước cho bạn theo quyết định riêng và tuyệt đối của Chúng tôi. Khi thị trường bị đình chỉ hoặc quyền truy cập vào thị trường đó bị cấm, mọi Cược được cố gắng thực hiện sau đó sẽ bị từ chối.

8.6 Chúng tôi có quyền, theo quyết định riêng và tuyệt đối của Chúng tôi, và không cần đưa ra lời giải thích cho bạn, từ chối bất kỳ Cược nào hoặc một phần của bất kỳ Cược nào mà không cần giải thích và/hoặc đình chỉ hoặc đóng Tài khoản bất cứ lúc nào vì bất kỳ lý do gì, nếu Chúng tôi có niềm tin hợp lý việc tiếp tục sử dụng Tài khoản sẽ gây ra thiệt hại hoặc mất mát dưới bất kỳ hình thức nào cho bạn hoặc cho Chúng tôi; hoặc trong quá trình điều tra hành vi vi phạm Điều khoản, Quy tắc và Quy định hoặc Chính sách quyền riêng tư; nếu Chúng tôi xác nhận vi phạm các Điều khoản này; hoặc nếu bạn đã nộp đơn khiếu nại.

8.7 Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với sự cố của bất kỳ thiết bị hoặc phương tiện viễn thông nào ngăn cản việc đặt, chấp nhận, ghi hoặc thông báo Cược chính xác.

8.8 Trong mọi trường hợp, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý về bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào được coi là hoặc bị cáo buộc là do Trang web và/hoặc Dịch vụ hoặc Nội dung của họ gây ra, bao gồm nhưng không giới hạn ở sự chậm trễ hoặc gián đoạn trong hoạt động. hoặc đường truyền, lỗi đường truyền liên lạc, việc bất kỳ người nào sử dụng hoặc sử dụng sai mục đích Trang web và/hoặc Dịch vụ hoặc Nội dung của họ hoặc bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót nào trong Nội dung liên quan đến đó.

8.9 Cược sẽ được chấp nhận theo thời hạn được quảng cáo cho đến khi Cược được chấp nhận (" thời hạn" ) cho bất kỳ sự kiện cụ thể nào. Thời hạn như vậy được coi là được kết hợp bằng cách tham chiếu vào các Điều khoản này và bạn đã đồng ý. Nếu Cược vô tình được chấp nhận sau thời hạn đó, Cược sẽ bị coi là vô hiệu và Chúng tôi có quyền vô hiệu bất kỳ sự kiện nào như vậy Cá cược.

8.10 Cược được đặt bằng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ sẽ không có hiệu lực cho đến khi Chúng tôi (hoặc Giải pháp thanh toán được ủy quyền của chúng tôi) nhận được thanh toán đầy đủ, luôn tuân theo Điều 8.2 ở trên. Trong trường hợp bạn đã đặt Cược trước khi thanh toán đầy đủ thì Cược đó sẽ tự động bị vô hiệu.

8.11 Tài khoản của bạn phải có số dư tiền dương được phản ánh vượt quá số tiền Đặt cược để bạn có thể đặt Cược. Nếu không thì Cược sẽ không được phép.

8.12 Tất cả tỷ lệ/dòng hiển thị trên Trang web có thể thay đổi nhưng sẽ được cố định tại thời điểm Đặt cược, chấp nhận và ghi lại theo Điều 8.2 ở trên. Chúng tôi có quyền, theo quyết định riêng và tuyệt đối của Chúng tôi mà không cần giải thích, thay đổi tỷ lệ cược, giá cả hoặc bất kỳ thông tin nào về loại Cược, thị trường hoặc sự kiện vào bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước cho bạn. Chúng tôi cũng có toàn quyền quyết định vô hiệu hoặc từ chối bất kỳ Cược bị ảnh hưởng nào vào bất kỳ lúc nào hoặc sửa bất kỳ lỗi nào do lỗi, thiếu sót hoặc nhầm lẫn với tỷ lệ cược, giá hoặc bất kỳ thông tin nào về loại Cược, thị trường hoặc sự kiện không chính xác tại bất cứ lúc nào nơi hiển thị. Chúng tôi sẽ đặt thông báo nổi bật trên Trang web trong những sự kiện như vậy.

8.13 Số tiền Cược tối đa mà bạn có thể đặt trên bất kỳ thị trường hoặc sự kiện nào khác nhau tùy theo loại Cược cụ thể và có thể thay đổi mà không cần thông báo trước theo quyết định riêng và tuyệt đối của Chúng tôi.

9. Thông đồng, gian lận, lừa đảo và hoạt động tội phạm

9.1 Các hoạt động sau đây (hoặc bất kỳ hoạt động nào trong số đó) liên quan đến Dịch vụ:

 • lạm dụng Tiền thưởng hoặc các chương trình khuyến mãi khác; và/hoặc
 • sử dụng các yếu tố hoặc ảnh hưởng bên ngoài không công bằng (thường được gọi là gian lận); và/hoặc
 • lợi dụng một cách không công bằng (như định nghĩa tại mục 9.5.3);
 • mở bất kỳ Tài khoản trùng lặp nào; và/hoặc
 • thực hiện hành vi gian lận hoặc hoạt động tội phạm (như được định nghĩa trong mục 9.5),

Các hoạt động trên cấu thành "Các hành vi bị cấm " và không được phép. Chúng sẽ cấu thành hành vi vi phạm nghiêm trọng các Điều khoản. Chúng tôi sẽ thực hiện tất cả các bước hợp lý để ngăn chặn và phát hiện các hành vi đó cũng như xác định những người chơi có liên quan nếu chúng xảy ra. Tuy nhiên, theo quy định trên, Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào mà bạn có thể phải gánh chịu do thực hiện bất kỳ Hành vi bị cấm nào và bất kỳ hành động nào Chúng tôi thực hiện liên quan đến vấn đề tương tự sẽ theo quyết định riêng của Chúng tôi.

9.2 Nếu bạn nghi ngờ một người đang tham gia vào bất kỳ Hành vi bị cấm nào, bạn phải báo cáo việc đó cho Chúng tôi ngay khi có thể một cách hợp lý bằng cách gửi email cho Chúng tôi hoặc gọi điện cho Nhóm Hỗ trợ Khách hàng của Chúng tôi.

9.3 Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không tham gia hoặc kết nối với bất kỳ hình thức Thực hành bị cấm nào liên quan đến việc Bạn truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ.

9.4 Nếu Chúng tôi có cơ sở hợp lý để tin rằng bạn đã tham gia hoặc có liên quan đến bất kỳ hình thức Hành vi bị cấm nào (và cơ sở cho niềm tin của Chúng tôi sẽ bao gồm việc Chúng tôi (và các đối tác trò chơi của Chúng tôi và các nhà cung cấp khác của Chúng tôi) sử dụng bất kỳ hành vi gian lận nào, các hoạt động phát hiện gian lận và thông đồng được sử dụng trong ngành cờ bạc và trò chơi vào thời điểm thích hợp); hoặc nếu bạn đã đặt Cược và/hoặc chơi trò chơi trực tuyến với bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ cờ bạc trực tuyến nào khác và bị nghi ngờ (do việc chơi đó) về bất kỳ Hành vi bị cấm nào hoặc hoạt động không đúng đắn khác; hoặc nếu Chúng tôi biết rằng bạn đã "hoàn tiền" hoặc từ chối bất kỳ giao dịch mua hoặc gửi tiền nào mà bạn đã thực hiện vào Tài khoản của mình; hoặc nếu theo quan điểm hợp lý của Chúng tôi, việc bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ có thể gây bất lợi cho trạng thái được quản lý của Chúng tôi, bao gồm khả năng tiếp tục được cấp phép của Chúng tôi hoặc nếu bạn bị phá sản hoặc phải chịu các thủ tục tố tụng tương tự ở bất kỳ đâu trên thế giới thì (kể cả liên quan đến bất kỳ việc đình chỉ nào và/hoặc chấm dứt Tài khoản của bạn) Chúng tôi sẽ có quyền, đối với Tài khoản của bạn (và/hoặc bất kỳ Tài khoản nào khác do bạn nắm giữ với một Công ty thuộc Tập đoàn Điều hành) giữ lại toàn bộ hoặc một phần số dư và/hoặc thu hồi từ Tính số tiền gửi, thanh toán, tiền thưởng hoặc tiền thắng cược bị ảnh hưởng bởi hoặc dưới bất kỳ hình thức nào có thể quy cho bất kỳ (các) sự kiện nào được dự tính trong mục 10.4 này. Các quyền được nêu trong mục 9.4 này không ảnh hưởng đến bất kỳ quyền nào khác (bao gồm mọi quyền theo luật thông thường) mà Chúng tôi có thể có đối với bạn, cho dù theo các Điều khoản này hay theo cách khác.

9.5 Vì mục đích của điều 9 này:

9.5.1 "hành vi lừa đảo" có nghĩa là bất kỳ hoạt động gian lận nào do bạn hoặc bất kỳ người nào thay mặt bạn hoặc thông đồng với bạn thực hiện và sẽ bao gồm nhưng không giới hạn: (a) hoạt động bồi hoàn gian lận; (b) việc bạn hoặc bất kỳ người nào khác đang tham gia cùng một trò chơi với bạn vào bất kỳ lúc nào sử dụng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ bị đánh cắp, nhân bản hoặc trái phép làm nguồn tiền; (c) sự thông đồng của bạn với người khác nhằm đạt được lợi thế không công bằng (bao gồm thông qua các chương trình Tiền thưởng hoặc các ưu đãi tương tự do Chúng tôi đưa ra); (d) mọi nỗ lực đăng ký thông tin Tài khoản sai lệch hoặc gây nhầm lẫn; bất kỳ (e) bất kỳ hành động thực tế hoặc cố gắng nào của bạn mà Chúng tôi coi là bất hợp pháp trong bất kỳ khu vực pháp lý hiện hành nào, được thực hiện với mục đích xấu hoặc nhằm lừa gạt Chúng tôi và/hoặc lách luật bất kỳ hạn chế hợp đồng hoặc pháp lý nào, bất kể hành động đó có hay không hoặc cố gắng thực hiện hành động thực sự gây ra cho Chúng tôi bất kỳ thiệt hại hoặc tổn hại nào;

9.5.2 "hoạt động tội phạm" sẽ bao gồm nhưng không giới hạn việc rửa tiền và bất kỳ hành vi nào vi phạm luật hình sự của bất kỳ quốc gia nào.

9.5.3 "lợi thế không công bằng" sẽ bao gồm nhưng không giới hạn: việc khai thác lỗi, lỗ hổng hoặc lỗi trong phần mềm của Chúng tôi hoặc của bất kỳ bên thứ ba nào mà bạn sử dụng liên quan đến Dịch vụ (bao gồm cả đối với bất kỳ trò chơi nào); việc sử dụng bất kỳ Bot nào cho trò chơi kỹ năng và Bot cho bất kỳ mục đích sử dụng nào khác mà nếu không sẽ cấu thành bất kỳ Hành vi bị cấm nào khác; việc sử dụng phần mềm hoặc hệ thống phân tích của bên thứ ba; hoặc việc bạn khai thác một Lỗi như được định nghĩa trong điều 12, trong mọi trường hợp có lợi cho bạn và/hoặc gây bất lợi cho Chúng tôi hoặc những người khác.

9.6 Khi thực hiện bất kỳ quyền nào của Chúng tôi theo mục 9.4 liên quan đến Hành vi bị cấm, Chúng tôi sẽ sử dụng mọi nỗ lực hợp lý để đảm bảo rằng, trong khi tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý và pháp lý khác của Chúng tôi, Chúng tôi thực hiện các quyền đó theo cách công bằng cho bạn và cho Khách hàng khác của chúng tôi.

9.7 Chúng tôi có quyền thông báo cho các cơ quan có liên quan, các nhà điều hành trò chơi hoặc cờ bạc trực tuyến khác, các nhà cung cấp dịch vụ trực tuyến và ngân hàng khác, công ty thẻ tín dụng, nhà cung cấp thanh toán điện tử hoặc tổ chức tài chính khác về danh tính của bạn và bất kỳ Hành vi bị cấm nào bị nghi ngờ của bạn và bạn phải hợp tác. hoàn toàn với chúng tôi để điều tra bất kỳ hoạt động nào như vậy.

10. Đóng tài khoản; Chấm dứt Điều khoản sử dụng

Việc đóng tài khoản hoặc chấm dứt bởi bạn

10.1 Bạn có thể rút tiền từ Tài khoản của mình với điều kiện là có đủ số dư trong Tài khoản của bạn và điều này đã được Chúng tôi xác nhận và tuân theo các hướng dẫn rút tiền đã đăng, nếu có, có sẵn trên Trang web.

10.2 Bạn có thể hủy Tài khoản của mình với Chúng tôi bất kỳ lúc nào bằng cách thông báo cho Chúng tôi bằng văn bản về ý định của Bạn bằng cách liên hệ với Chúng tôi theo địa chỉ support@dafabet.com. Nếu bạn quyết định hủy Tài khoản của mình với chúng tôi, bạn phải ngừng sử dụng Trang web và/hoặc Dịch vụ ngay lập tức. Chỉ sau khi Chúng tôi thông báo rằng Tài khoản của bạn đã bị hủy thì các Cược hoặc yêu cầu được thực hiện trực tuyến với Tài khoản sẽ bị coi là vô hiệu. Bạn sẽ tiếp tục chịu trách nhiệm về mọi hoạt động trên Tài khoản của mình cho đến khi có thông báo hủy Tài khoản đó từ Chúng tôi.

10.3 Khi chấm dứt Tài khoản của Bạn theo điều 10 này, Chúng tôi sẽ có quyền (không giới hạn các quyền của Chúng tôi theo mục 10.5) từ chối việc hoàn trả số dư chưa thanh toán trên Tài khoản của Bạn, bất kỳ khoản tiền nào: (a) theo điều 9 (Thông đồng, Gian lận, Lừa đảo và Hoạt động Tội phạm); (b) theo điều 17 (Vi phạm Điều khoản sử dụng); (c) theo quy định khác của các Điều khoản này (bao gồm, nếu phù hợp, mục 5.4); hoặc (d) theo yêu cầu của pháp luật hoặc quy định.

10.4 Khi hoàn trả số dư chưa thanh toán trên Tài khoản của Bạn, Chúng tôi sẽ sử dụng cùng một phương thức thanh toán mà bạn đã cung cấp khi đăng ký Tài khoản của Bạn hoặc phương thức thanh toán khác mà Chúng tôi có thể lựa chọn hợp lý.

Việc đóng tài khoản hoặc chấm dứt bởi chúng tôi

10.5 Chúng tôi có quyền, theo quyết định riêng và tuyệt đối của Chúng tôi, đóng Tài khoản của bạn và chấm dứt Điều khoản với Chúng tôi (bất kể mọi điều khoản khác có trong Điều khoản Sử dụng) bằng thông báo bằng văn bản (hoặc cố gắng thông báo) cho bạn bằng thông tin liên hệ của bạn. Trong trường hợp Chúng tôi chấm dứt hợp đồng như vậy, Chúng tôi sẽ, theo điều 10.6, ngay khi có thể thực hiện được theo yêu cầu của bạn, hoàn trả số dư trong Tài khoản của Bạn.

10.6 Khi Chúng tôi đóng Tài khoản của Bạn và chấm dứt Điều khoản theo điều 9 (Thông đồng, Lừa đảo, Lừa đảo và Hoạt động Tội phạm) hoặc điều 17 (Vi phạm Điều khoản Sử dụng), số dư trong Tài khoản của Bạn sẽ không được hoàn lại và bị coi là bị mất bởi bạn. Việc đóng Tài khoản của bạn và Chấm dứt Điều khoản, ngoài việc tuân theo điều 9 hoặc 17 của các Điều khoản này, sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ Cược chưa thanh toán nào, miễn là các Cược chưa thanh toán đó là hợp lệ và bạn không vi phạm Điều khoản dưới bất kỳ hình thức nào. Để tránh nghi ngờ, Chúng tôi sẽ không ghi có bất kỳ Khoản tiền thưởng nào vào Tài khoản của bạn, bạn cũng sẽ không được hưởng bất kỳ khoản tiền thắng dự phòng nào vào bất kỳ lúc nào sau ngày tài khoản bị đóng (dù là do Chúng tôi tuân theo Điều khoản hay để phản hồi). theo yêu cầu của bạn).

Tạm đóng tài khoản bởi chúng tôi

10.7 Chúng tôi có quyền Tạm đóng Tài khoản của bạn trong các trường hợp được quy định rõ ràng trong các Điều khoản này hoặc theo quyết định riêng và tuyệt đối của chúng tôi khi các trường hợp đó có thể đảm bảo hợp lý. Khi Tài khoản của Bạn bị tạm đóng: (a) không được phép thực hiện bất kỳ hoạt động nào (bao gồm gửi tiền, rút tiền, Đặt cược hoặc chơi trò chơi) cho đến ngày Chúng tôi kích hoạt lại tài khoản đó; (b) không có Tiền thưởng hoặc tiền thắng cược dự phòng nào được ghi có vào Tài khoản; và (c) Chúng tôi sẽ giải quyết vấn đề dẫn đến việc tạm ngưng Tài khoản nhằm giải quyết vấn đề đó ngay khi có thể thực hiện được một cách hợp lý để Tài khoản có thể được kích hoạt lại hoặc đóng nếu thích hợp.

11. Nhà cung cấp bên thứ ba

11.1 Chúng tôi nhận thông tin và Dịch vụ từ các nhà cung cấp bên thứ ba, bao gồm các trò chơi cá cược thể thao, poker và sòng bạc. Trong một số trường hợp hệ thống được cung cấp bởi nhà cung cấp bên thứ ba, bạn có thể không truy cập được tất cả lịch sử Tài khoản và thông tin giao dịch thông qua các hệ thống do Chúng tôi kiểm soát. Trong trường hợp bạn cần thêm thông tin liên quan đến việc chơi trò chơi hoặc bất kỳ yếu tố nào khác trong lịch sử Tài khoản của bạn, vui lòng liên hệ Hỗ trợ khách hàng của chúng tôi.

11.2 Để sử dụng Dịch vụ do Chúng tôi cung cấp, Bạn có thể phải tải xuống và cài đặt phần mềm do bên thứ ba cung cấp trên Thiết bị truy cập của bạn ("Phần mềm"). Phần mềm có thể bao gồm nhưng không giới hạn ở: Các ứng dụng của Thiết bị truy cập và mọi ứng dụng, dịch vụ và phần mềm quảng cáo, tiếp thị và/hoặc tiện ích Trong những trường hợp như vậy, Bạn có thể phải ký một thỏa thuận riêng với chủ sở hữu hoặc người cấp phép của Phần mềm đó đối với việc bạn sử dụng nó (a "Thỏa thuận phần mềm của bên thứ ba"). Trong trường hợp có bất kỳ sự không nhất quán nào giữa Điều khoản và bất kỳ Thỏa thuận phần mềm bên thứ ba nào, các Điều khoản này sẽ được ưu tiên trong chừng mực sự không nhất quán liên quan đến mối quan hệ giữa bạn và Chúng tôi.

11.3 Chúng tôi không cho phép bất kỳ nhân viên nào, bất kỳ ai khác có liên hệ với nhân viên đó hoặc bất kỳ ai có liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ (được xác định theo quyết định tuyệt đối của Chúng tôi) đặt cược vào bất kỳ thị trường hoặc sự kiện nào mà nhà cung cấp dịch vụ đang cung cấp dịch vụ cho Chúng tôi. . Chúng tôi sẽ vô hiệu bất kỳ Cược nào khi Chúng tôi xác định theo quyết định riêng của mình rằng Cược đó đã diễn ra.

11.4 Bạn thừa nhận rằng trình tạo số ngẫu nhiên của chúng tôi sẽ xác định kết quả của các trò chơi được chơi thông qua Dịch vụ và bạn chấp nhận kết quả của tất cả các trò chơi đó. Bạn đồng ý thêm rằng trong trường hợp không thể xảy ra sự bất đồng giữa kết quả xuất hiện trên màn hình của bạn và máy chủ trò chơi mà Chúng tôi sử dụng, kết quả xuất hiện trên máy chủ trò chơi sẽ chiếm ưu thế và bạn thừa nhận và đồng ý rằng hồ sơ của Chúng tôi sẽ là kết quả cuối cùng có thẩm quyền xác định các Điều khoản và hoàn cảnh về việc bạn tham gia vào hoạt động chơi trò chơi trực tuyến có liên quan và kết quả của việc tham gia này.

11.5 Các liên kết đến Trang web của bên thứ ba chỉ được cung cấp để tạo sự thuận tiện cho bạn. Nếu bạn sử dụng các liên kết này, bạn sẽ rời khỏi Trang web này và các Điều khoản sử dụng khác sẽ áp dụng cho các trang web đó. Một số liên kết đến các Trang web khác, ngay cả khi do Chúng tôi điều hành, có thể cung cấp nội dung không phù hợp với tất cả mọi người, khi nhấp vào liên kết trên Trang web này, bạn phải đọc và chấp nhận Điều khoản Sử dụng của Trang web mà bạn đang truy cập.

12. Lỗi/lỗi CNTT

12.1 Khi xảy ra sự cố trong phần mềm hoặc phần cứng mà Chúng tôi sử dụng để cung cấp Dịch vụ, Chúng tôi sẽ thực hiện tất cả các bước hợp lý để khắc phục sự cố ngay khi có thể thực hiện được. Trong trường hợp những sự cố như vậy khiến trò chơi bị gián đoạn trong trường hợp không thể bắt đầu lại từ cùng một vị trí mà không gây bất kỳ tổn hại nào cho bạn hoặc những người chơi khác, Chúng tôi sẽ thực hiện tất cả các bước hợp lý để đối xử với bạn một cách công bằng (có thể bao gồm việc khôi phục số dư trên Tài khoản của Bạn đến vị trí hiện có sau khi hoàn thành Cược hoặc trò chơi cuối cùng được đăng nhập trên máy chủ của Chúng tôi ngay trước khi xảy ra sự cố).

12.2 Một số trường hợp có thể phát sinh khi Cược hoặc cược được chấp nhận hoặc thanh toán được thực hiện do nhầm lẫn bởi Chúng tôi. Danh sách không đầy đủ các trường hợp như vậy như sau:

12.2.1 trong trường hợp Chúng tôi trình bày sai bất kỳ tỷ lệ cược hoặc Điều khoản đặt cược hoặc cược trò chơi nào đối với bạn do lỗi rõ ràng hoặc thiếu sót trong việc nhập thông tin hoặc thiết lập thị trường hoặc do trục trặc máy tính;

12.2.2 trong đó Chúng tôi đã mắc phải một 'lỗi có thể xảy ra'. Một lỗi có thể xảy ra là khi:

12.2.3 liên quan đến Cược được đặt trước khi một sự kiện diễn ra, giá/Điều khoản được đưa ra khác biệt đáng kể so với giá/Điều khoản có sẵn trên thị trường chung; hoặc

12.2.4 liên quan đến bất kỳ sự kiện nào, giá/Điều khoản được đưa ra tại thời điểm đặt cược rõ ràng là không chính xác xét đến khả năng xảy ra sự kiện đó;

12.2.5 trong đó Chúng tôi đã tiếp tục chấp nhận Cược trên một thị trường đáng lẽ phải bị tạm dừng, bao gồm cả khi sự kiện liên quan đang diễn ra (ngoại trừ trường hợp Cược 'đang diễn ra' được chấp nhận) hoặc đã kết thúc (đôi khi được gọi là 'Cược muộn') ;

12.2.6 khi xảy ra sai sót do Hành vi bị cấm theo điều 9.1

12.2.7 trong trường hợp Chúng tôi lẽ ra không nên chấp nhận hoặc có quyền hủy hoặc giải quyết lại Đặt cược theo Quy tắc đặt cược (ví dụ: do 'Các trường hợp dự phòng liên quan');

12.2.8 khi Chúng tôi mắc lỗi về số tiền thắng/tiền hoàn trả được trả cho bạn, bao gồm cả do lỗi nhập thủ công hoặc máy tính; hoặc

12.2.9 khi Chúng tôi mắc lỗi về số lượng Cược và/hoặc Tiền thưởng miễn phí được ghi có vào Tài khoản của bạn, mọi trường hợp như vậy đều được gọi là "Lỗi".

12.3 Trong trường hợp xảy ra Lỗi, Chúng tôi có quyền:

12.3.1 sửa bất kỳ Lỗi nào xảy ra đối với Cược đã đặt và giải quyết lại với mức giá hoặc Điều khoản chính xác có sẵn hoặc lẽ ra phải có sẵn thông qua Chúng tôi (không có lỗi xuất bản) tại thời điểm Đặt cược và Cược sẽ được coi là đã diễn ra theo các Điều khoản thông thường đối với Cược đó; hoặc

12.3.2 trong trường hợp việc sửa và giải quyết lại theo mục 12.3.1 ở trên là không thể thực hiện được một cách hợp lý, thì tuyên bố Cược vô hiệu và trả lại tiền cược của bạn vào Tài khoản của Bạn; hoặc

12.3.3 trong trường hợp Lỗi xuất phát từ Hành vi bị cấm, hãy thực hiện các bước được nêu trong mục 9.4.

12.4 Bất kỳ khoản tiền nào được ghi có vào Tài khoản của bạn hoặc được trả cho bạn do Lỗi sẽ được coi là đang chờ giải quyết theo mục 12.3, do bạn ủy thác giữ cho Chúng tôi và sẽ được hoàn trả ngay cho Chúng tôi khi có yêu cầu thanh toán. được chúng tôi thực hiện cho bạn. Trong trường hợp như vậy tồn tại, nếu bạn có tiền trong Tài khoản của mình, Chúng tôi có thể lấy lại số tiền này từ Tài khoản của bạn. Chúng tôi đồng ý rằng Chúng tôi sẽ sử dụng mọi nỗ lực hợp lý để phát hiện bất kỳ Sai sót nào và thông báo cho bạn về những Sai sót đó ngay khi có thể thực hiện được một cách hợp lý

12.5 Cả Chúng tôi (bao gồm cả nhân viên hoặc đại lý của Chúng tôi) cũng như các đối tác hoặc nhà cung cấp của Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào, bao gồm cả việc mất tiền thắng cược, do bất kỳ Lỗi nào của Chúng tôi hoặc do lỗi của bạn.

12.6 Bạn phải thông báo cho chúng tôi ngay khi có thể thực hiện được một cách hợp lý nếu bạn biết về bất kỳ Lỗi nào.

12.7 Trong trường hợp bạn đã sử dụng số tiền đã được ghi có vào Tài khoản của mình hoặc được thưởng cho bạn do Lỗi khi đặt Cược hoặc chơi trò chơi tiếp theo, Chúng tôi sẽ hủy các Cược đó và/hoặc giữ lại mọi tiền thắng cược mà bạn có thể đã thắng bằng số tiền đó, và nếu Chúng tôi đã thanh toán cho bất kỳ hoạt động Cược hoặc trò chơi nào như vậy, số tiền đó sẽ được coi là do bạn ủy thác giữ cho Chúng tôi và Chúng tôi có thể lấy lại ngay số tiền này từ Tài khoản của Bạn nếu bạn có đủ số dư hoặc bạn sẽ được hoàn trả ngay lập tức cho Cho chúng tôi bất kỳ số tiền nào như vậy khi chúng tôi yêu cầu hoàn trả cho bạn

13. Sự kiện nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi

13.1 Với việc không ảnh hưởng đến các nghĩa vụ của Chúng tôi trong các luật và quy định khác nhau của các khu vực pháp lý nơi Chúng tôi được cấp phép, Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào mà bạn có thể phải chịu do các sự kiện nằm ngoài tầm kiểm soát hợp lý của Chúng tôi, bao gồm (nhưng không giới hạn) mất điện; tranh chấp thương mại hoặc lao động; hành động, thất bại hoặc thiếu sót của bất kỳ chính phủ hoặc cơ quan có thẩm quyền nào; cản trở hoặc hư hỏng các dịch vụ viễn thông; hoặc bất kỳ sự chậm trễ hoặc thất bại nào khác do bên thứ ba gây ra hoặc nằm ngoài tầm kiểm soát của Chúng tôi. Trong trường hợp như vậy, Chúng tôi có quyền hủy hoặc tạm dừng Dịch vụ của Chúng tôi mà không phải chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào.

13.2 Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi của bất kỳ thiết bị hoặc phần mềm nào gây ra, dù được đặt ở đâu hoặc được quản lý ở đâu, hoặc dù có nằm dưới sự kiểm soát trực tiếp của Chúng tôi hay không, điều đó có thể cản trở hoạt động của Dịch vụ hoặc khiến bạn không thể liên hệ với Chúng tôi.

13.3 Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ bên thứ ba nào không thực hiện Thỏa thuận của chúng tôi.

14. Virus, hack và các hành vi phạm tội khác

14.1 Bạn không được cố gắng tấn công, hack, thực hiện các thay đổi trái phép hoặc đưa bất kỳ loại mã độc hại nào vào Trang web hoặc Dịch vụ. Như vậy, bạn sẽ không, không giới hạn:

14.1.1 đảo ngược kỹ thuật hoặc dịch ngược (toàn bộ hoặc một phần) bất kỳ phần mềm nào có sẵn trên Trang web; hoặc

14.1.2 tạo bản sao, sửa đổi, sao chép, truyền tải, thay đổi, sử dụng hoặc phân phối tất cả hoặc bất kỳ phần nào của Dịch vụ hoặc Trang web của chúng tôi hoặc bất kỳ tài liệu hoặc thông tin nào có trên đó; hoặc

14.1.3 tiết lộ thông tin Tài khoản cho bất kỳ bên thứ ba nào; hoặc (d) trái với bất kỳ điều khoản nào nêu ở đây; hoặc

14.1.4 gian lận, lừa gạt, thông tin sai lệch hoặc lừa gạt Chúng tôi theo bất kỳ cách nào thông qua việc sử dụng hoặc lạm dụng Dịch vụ của Chúng tôi hoặc Trang web hoặc.

14.1.5 tấn công Trang web thông qua tấn công từ chối dịch vụ hoặc tấn công từ chối dịch vụ phân tán. Chúng tôi sẽ báo cáo mọi hành vi nghi ngờ vi phạm Đạo luật Lạm dụng Máy tính năm 1990 cho các cơ quan thực thi pháp luật có liên quan và Chúng tôi sẽ hợp tác với các cơ quan đó bằng cách tiết lộ danh tính của bạn cho họ. Trong trường hợp vi phạm như vậy, quyền sử dụng Trang web và/hoặc Dịch vụ của bạn sẽ chấm dứt ngay lập tức.

14.2 Nếu Chúng tôi nghi ngờ rằng bạn không tuân thủ các Điều khoản của điều khoản này, chúng tôi sẽ có quyền, ngoài mọi biện pháp khắc phục khác, đóng băng hoặc đình chỉ Tài khoản của Bạn với Chúng tôi để tiến hành điều tra thêm. Nếu được xác nhận rằng bạn không tuân thủ Điều khoản của điều khoản này, điều này sẽ dẫn đến việc chấm dứt Dịch vụ dành cho bạn, đóng Tài khoản của Bạn và Chúng tôi tịch thu bất kỳ số tiền nào trong Tài khoản của Bạn.

15. Khiếu nại và Tranh chấp

15.1 Chúng tôi sẽ tìm kiếm các biện pháp trừng phạt hình sự và hợp đồng đối với bạn nếu bạn bị phát hiện có liên quan đến gian lận, không trung thực hoặc hành vi tội phạm. Chúng tôi cũng sẽ từ chối thanh toán cho bạn nếu nghi ngờ có bất kỳ điều nào trong số này. Bạn phải bồi thường và có trách nhiệm thanh toán cho Chúng tôi, theo yêu cầu, mọi chi phí, lệ phí hoặc tổn thất mà Chúng tôi phải chịu hoặc gánh chịu (bao gồm mọi tổn thất trực tiếp, gián tiếp hoặc do hậu quả, mất lợi nhuận và mất danh tiếng) phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ bạn. gian lận, không trung thực hoặc hành vi phạm tội.

15.2 Chúng tôi có quyền từ chối thanh toán và tuyên bố Cược vào một sự kiện vô hiệu nếu Chúng tôi có bằng chứng cho thấy điều sau đã xảy ra: (i) tính toàn vẹn của sự kiện đã bị nghi ngờ (ii) (các) tỷ lệ cược hoặc nhóm đã được việc mai mối bị thao túng (iii) đã diễn ra. Bằng chứng về những điều trên có thể dựa trên quy mô, khối lượng hoặc kiểu Cược được đặt với Chúng tôi trên bất kỳ hoặc tất cả các kênh cá cược của Chúng tôi. Quyết định được đưa ra bởi cơ quan quản lý có liên quan của môn thể thao được đề cập, cơ quan cấp phép của chúng tôi và/hoặc bất kỳ hiệp hội ngành liên quan nào (nếu có) sẽ là quyết định cuối cùng.

15.3 Bạn sẽ không được phép hủy hoặc thay đổi Cược của mình sau khi các Cược này đã được Chúng tôi đặt, chấp nhận và ghi lại và Chúng tôi không có nghĩa vụ hủy các Cược đã được đặt, chấp nhận và ghi lại hợp lệ theo các Điều khoản Sử dụng này. Nếu có bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến việc đặt Cược, bạn nên thông báo cho chúng tôi trước khi hoàn tất việc chấp nhận Cược đó và/hoặc trước khi xảy ra sự kiện Đặt Cược. Chúng tôi sẽ điều tra các tranh chấp đó một cách phù hợp và giải quyết chúng một cách hợp lý theo quyết định riêng, tuyệt đối và hợp lý của Chúng tôi.

16. Khiếu nại

16.1 Nếu bạn muốn khiếu nại về bất kỳ khía cạnh nào của Dịch vụ của chúng tôi, vui lòng liên hệ với Hỗ trợ khách hàng của chúng tôi để cung cấp thông tin chi tiết về khiếu nại của bạn, khiếu nại này sẽ được chuyển lên cấp cao hơn nếu cần thiết trong nhóm Hỗ trợ khách hàngcủa chúng tôi cho đến khi được giải quyết.

16.2 Nếu bạn không đồng ý với quyết định của Hỗ trợ khách hàng của chúng tôi thì bạn có thể yêu cầu chuyển vấn đề lên cấp cao hơn. Để khiếu nại lên cấp cao hơn, bạn cần nêu rõ lý do không đồng ý với quyết định trước đó và bất kỳ thông tin liên quan nào khác. Quyết định của Trưởng bộ phận hỗ trợ khách hàng của chúng tôi (sau khi hoàn thành việc leo thang mà chúng tôi cho là hợp lý trong các trường hợp) sẽ được coi là quyết định cuối cùng của chúng tôi.

16.3 Khi Chúng tôi muốn liên hệ với Bạn, Chúng tôi có thể làm như vậy bằng cách sử dụng bất kỳ Địa chỉ liên hệ nào của bạn theo quyết định riêng và tuyệt đối của Chúng tôi. Thông báo sẽ được coi là đã được Bạn gửi và nhận đúng cách ngay sau khi email được gửi hoặc sau khi Chúng tôi liên lạc trực tiếp với Bạn qua điện thoại (bao gồm cả trường hợp Chúng tôi để lại cho Bạn một thư thoại) hoặc ba ngày sau ngày đăng bất kỳ bức thư nào . Khi chứng minh sự tống đạt của bất kỳ thông báo nào, trong trường hợp của một lá thư, chỉ cần chứng minh rằng lá thư đó đã được ghi địa chỉ, đóng dấu và gửi đúng cách trong đường bưu điện; trong trường hợp là email, email đó đã được gửi đến địa chỉ email được chỉ định (nếu có) trong Địa chỉ liên hệ của bạn tại thời điểm gửi bất kỳ email nào như vậy

17. Vi phạm Điều khoản sử dụng

17.1 Chúng tôi có thể đình chỉ hoặc hủy bất kỳ lúc nào Tài khoản của bạn nếu bạn vi phạm bất kỳ nghĩa vụ nào của mình theo các Điều khoản sử dụng, Quy tắc và Quy định cũng như Chính sách quyền riêng tư này. Trong trường hợp bạn vi phạm nghiêm trọng bất kỳ quy định nào trong các Điều khoản này, do Chúng tôi xác định theo quyết định riêng và tuyệt đối của Chúng tôi, Chúng tôi bảo lưu tất cả các quyền và biện pháp khắc phục của Chúng tôi đối với bạn theo các Điều khoản này và theo luật. Hơn nữa, Chúng tôi có quyền giữ lại mọi khoản tiền chưa thanh toán từ bạn để đảm bảo cho nghĩa vụ của bạn dưới đây và/hoặc bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào phát sinh từ việc vi phạm các Điều khoản này.

18. Thông tin cá nhân của bạn

18.1 Thông tin Tài khoản của bạn được lưu trữ an toàn và được giữ bí mật trừ khi được quy định khác trong các Điều khoản sử dụng này (bao gồm cả Chính sách quyền riêng tư để tránh nghi ngờ). Trước khi bạn sử dụng và khi bạn sử dụng Dịch vụ, Chúng tôi cần phải thu thập một số thông tin nhất định về bạn, bao gồm tên và ngày sinh của Bạn, Địa chỉ liên hệ của bạn và cũng có thể bao gồm thông tin về các tùy chọn tiếp thị của bạn (tất cả những thông tin này sẽ được gọi là "Thông tin cá nhân của bạn").

18.2 Đôi khi, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin chi tiết bổ sung và mọi thông tin bổ sung như vậy cũng sẽ được giữ bí mật.

18.3 Chúng tôi có quyền trong một số trường hợp nhất định tiết lộ một số chi tiết nhất định cho các cơ quan có liên quan nếu pháp luật, cơ quan nhà nước hoặc cơ quan quản lý yêu cầu phải làm như vậy. (ví dụ: cho các cơ quan hoặc cơ quan có thẩm quyền có mục đích điều tra hoạt động rửa tiền, lừa đảo và hoạt động tội phạm khác) trong phạm vi pháp luật yêu cầu.

19. Sử dụng Cookie trên Trang web

19.1 Khách hàng cần lưu ý rằng thông tin và dữ liệu cá nhân có thể được thu thập và lưu trữ tự động trong quá trình đăng ký thông qua việc sử dụng Cookies. Thông tin thêm về việc xóa hoặc kiểm soát cookie có sẵn trong trang Chính sách bảo mật của chúng tôi.

20. Không đảm bảo

20.1 Chúng tôi sẽ nỗ lực cung cấp các Dịch vụ được Chúng tôi sử dụng với kỹ năng và sự quan tâm hợp lý. Chúng tôi không đưa ra bảo đảm hay tuyên bố nào nữa, dù rõ ràng hay ngụ ý, liên quan đến Dịch vụ. Tất cả các bảo đảm hoặc điều kiện ngụ ý về chất lượng thỏa đáng, sự phù hợp với mục đích, tính đầy đủ hoặc độ chính xác đều bị loại trừ.

20.2 Chúng tôi không đảm bảo rằng Dịch vụ sẽ đáp ứng yêu cầu của bạn hoặc sẽ không bị gián đoạn, kịp thời, an toàn hoặc không có lỗi, rằng các lỗi sẽ được sửa chữa hoặc Trang web hoặc máy chủ cung cấp Dịch vụ đó không có vi-rút hoặc lỗi hoặc đại diện cho đầy đủ chức năng, độ chính xác, độ tin cậy của tài liệu hoặc kết quả hoặc độ chính xác của bất kỳ thông tin nào bạn có được thông qua Dịch vụ.

20.3 Trong trường hợp xảy ra lỗi hệ thống hoặc lỗi liên lạc liên quan đến việc tạo số ngẫu nhiên, giải quyết cược, kết quả cuộc đua hoặc yếu tố khác của Dịch vụ, Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý với bạn do bất kỳ lỗi nào như vậy và Chúng tôi có quyền hủy bỏ tất cả các lỗi đó. Cược vào các trận hòa hoặc cuộc đua (nếu có) được đề cập.

21. Giới hạn Trách nhiệm

21.1 Tiền thắng sẽ được ghi có hoặc thua được phản ánh vào Tài khoản của bạn sau khi xác nhận kết quả cuối cùng từ nguồn có liên quan, phù hợp một cách hợp lý (trong trường hợp sự kiện thể thao rất có thể là Cơ quan quản lý thể thao).

21.2 Nếu tiền được ghi có hoặc ghi nợ từ Tài khoản của bạn do nhầm lẫn, bạn có trách nhiệm thông báo cho chúng tôi về lỗi đó ngay lập tức. Bất kỳ khoản tiền nào được ghi có cho bạn do lỗi sẽ được coi là không hợp lệ và phải được trả lại cho Chúng tôi. Bạn không được loại bỏ hoặc đặt Cược bằng cách sử dụng số tiền được ghi có vào Tài khoản của bạn do nhầm lẫn và Chúng tôi có quyền vô hiệu hóa mọi giao dịch (bao gồm cả Cược) liên quan đến số tiền đó. Bạn đồng ý trả lại bất kỳ khoản tiền được ghi có sai sót nào mà bạn có thể đã rút và tiền thắng từ các Cược được đặt bằng cách sử dụng số tiền được ghi sai đó

21.3 Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ lỗi đánh máy, kỹ thuật hoặc lỗi do con người nào khi đăng tỷ lệ cược và/hoặc tỷ lệ chấp. Trong trường hợp có sai sót, Chúng tôi có toàn quyền hủy bỏ mọi Cược bị ảnh hưởng vào bất kỳ lúc nào hoặc sửa lỗi.

21.4 Trong mọi trường hợp, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý về vốn chủ sở hữu, hợp đồng, sai lầm, sơ suất hoặc cách khác (hoặc bất kỳ lý thuyết nào về luật) đối với mọi thiệt hại hoặc tổn thất dù trực tiếp, gián tiếp hay bất kỳ tính chất nào khác, không giới hạn, được coi là hoặc bị cáo buộc có phát sinh từ hoặc được gây ra bởi Trang web và/hoặc Dịch vụ hoặc nội dung của chúng, bao gồm nhưng không giới hạn ở lỗi, sự thiếu chính xác hoặc mơ hồ trong Trang web và/hoặc Dịch vụ hoặc nội dung của chúng, lỗi, trục trặc, chậm trễ hoặc gián đoạn trong hoạt động hoặc đường truyền, lỗi đường truyền, bất kỳ người nào, việc sử dụng hoặc lạm dụng Trang web và/hoặc Dịch vụ hoặc nội dung của chúng, bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót nào trong nội dung, thiệt hại do mất kinh doanh, mất lợi nhuận, gián đoạn kinh doanh, mất thông tin kinh doanh, hoặc bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại về tiền bạc hoặc do hậu quả nào khác (ngay cả khi bạn đã thông báo cho Chúng tôi về khả năng xảy ra mất mát hoặc thiệt hại đó).

21.5 Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ vi phạm nào đối với các Điều khoản này do các trường hợp nằm ngoài tầm kiểm soát hợp lý của Chúng tôi gây ra.

21.6 Chúng tôi có quyền rút Trang web hoặc Dịch vụ hoặc các thành phần trong số này bất cứ lúc nào và bảo lưu mọi quyền mà bạn có thể có vượt quá số tiền đã gửi vào Tài khoản của nó. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bạn theo bất kỳ cách nào khác do bất kỳ hành động như vậy.

22. Bồi thường

22.1 Bạn đồng ý bồi thường đầy đủ, bảo vệ và giữ cho Chúng tôi cũng như các cán bộ, giám đốc, nhân viên, chuyên gia tư vấn, cố vấn, đại lý và nhà cung cấp của Chúng tôi không bị tổn hại ngay lập tức theo yêu cầu trước mọi khiếu nại, trách nhiệm pháp lý, thiệt hại, tổn thất, chi phí và phí tổn, bao gồm cả chi phí pháp lý. các khoản phí, (bất kể lý thuyết về luật) phát sinh từ việc bạn vi phạm bất kỳ Điều khoản hoặc Quy tắc và Quy định nào hoặc bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào khác phát sinh từ việc Bạn sử dụng Trang web và/hoặc Dịch vụ hoặc việc sử dụng của bất kỳ người nào khác truy cập Trang web hoặc Dịch vụ sử dụng chi tiết Thông tin tài khoản của bạn.

23. Pháp luật và thẩm quyền

23.1 Việc xây dựng, hiệu lực và thực hiện thỏa thuận này sẽ được điều chỉnh bởi luật pháp của Anh. Tuy nhiên, điều này sẽ không ngăn cản Chúng tôi thực hiện bất kỳ hành động nào tại tòa án của bất kỳ khu vực tài phán nào khác để có biện pháp khẩn cấp theo lệnh hoặc tương tự. Phiên bản tiếng Anh của Thỏa thuận này sẽ được ưu tiên hơn bất kỳ phiên bản ngôn ngữ nào khác do Chúng tôi phát hành.

24. Sở hữu trí tuệ

24.1 Nội dung của Trang web và Dịch vụ được bảo vệ bởi luật bản quyền quốc tế và các quyền sở hữu trí tuệ khác. Chủ sở hữu các quyền này là Dafabet hoặc người cấp phép bên thứ ba khác

24.2 Ngoại trừ trong phạm vi được yêu cầu sử dụng Dịch vụ cho mục đích đặt cược hoặc đặt cược, không phần nào của Trang web được phép sao chép hoặc lưu trữ, sửa đổi, sao chép, tái xuất bản, tải lên, đăng, truyền hoặc phân phối bằng bất kỳ phương tiện nào hoặc theo bất kỳ cách nào. , hoặc được đưa vào bất kỳ trang web nào khác hoặc trong bất kỳ hệ thống hoặc dịch vụ truy xuất điện tử công cộng hoặc riêng tư nào bao gồm văn bản, đồ họa, video, tin nhắn, mã và/hoặc phần mềm mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản rõ ràng của Chúng tôi

24.3 Bất kỳ việc sử dụng hoặc khai thác thương mại nào đối với Trang web hoặc Dịch vụ hoặc nội dung của chúng đều bị nghiêm cấm.

25. Đánh bạc có trách nhiệm

25.1 Nếu Bạn cần bất kỳ thông tin nào liên quan đến cơ sở này, vui lòng nói chuyện với nhóm Hỗ trợ Khách hàng của Chúng tôi hoặc xem trang Đánh bạc có trách nhiệm trên Trang web.

25.2 Chúng tôi sẽ nỗ lực hợp lý để đảm bảo tuân thủ quy định tự loại trừ. Tuy nhiên, việc tự loại trừ cần có sự cam kết chung của cả bạn và Chúng tôi. Trong thời gian tự cấm, bạn không được cố gắng mở Tài khoản mới và bạn chấp nhận rằng Chúng tôi không có trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý nào nếu bạn tiếp tục đánh bạc và/hoặc tìm cách sử dụng Trang web và/hoặc Dịch vụ và Chúng tôi không nhận ra hoặc xác định rằng bạn đã yêu cầu tự loại trừ trong các trường hợp nằm ngoài tầm kiểm soát hợp lý của Chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc bạn mở Tài khoản mới hoặc qua điện thoại thay vì qua internet hoặc sử dụng tên hoặc địa chỉ khác.

25.3 Chúng tôi cam kết hỗ trợ các phương án Đánh bạc có trách nhiệm.

26. Liên hệ với chúng tôi

26.1 Hỗ trợ khách hàng của chúng tôi có thể liên hệ với nhóm 24/7 bằng e-mail và/hoặc điện thoại. Chi tiết được phác thảo trên trang Liên hệ của trang web. Xin lưu ý rằng tất cả các cuộc gọi đến nhóm Hỗ trợ khách hàng của chúng tôi đều được ghi âm cho mục đích đào tạo và bảo mật.

27. Các định nghĩa

Các định nghĩa sau đây được sử dụng trong Điều khoản sử dụng này:

"Thiết bị truy cập" nghĩa là bất kỳ phương tiện điện tử nào để truy cập Dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn ở máy tính, thiết bị điện thoại thông minh, điện thoại phổ thông, thiết bị máy tính bảng, thiết bị cảm ứng hoặc bất kỳ hệ thống giải trí gia đình nào như bảng điều khiển trò chơi điện tử và TV thông minh (hoặc bằng bất kỳ phương tiện từ xa nào khác) ;

"Tài khoản của bạn" hoặc "Tài khoản" nghĩa là Tài khoản do bạn mở để sử dụng nhằm quản lý việc thanh toán tiền đến và từ Chúng tôi liên quan đến việc bạn sử dụng Trang web và Dịch vụ mà Chúng tôi đồng ý rằng bạn có thể mở và vận hành;

"Cá cược" nghĩa là Đặt cược, cược hoặc tiền đặt cược được đặt thông qua Trang web về kết quả của bất kỳ sự kiện và/hoặc thị trường nào được đề cập trên Trang web;

"Điều khoản thưởng" nghĩa là mọi Điều khoản sử dụng và/hoặc Quy tắc liên quan đến Khuyến mãi, Tiền thưởng và ưu đãi đặc biệt có thể áp dụng cho bất kỳ phần nào của Dịch vụ tùy từng thời điểm;

"Công ty" có nghĩa là Dafabet;

"Nội dung" tất cả văn bản, thông tin, dữ liệu, phần mềm, mã thực thi, hình ảnh, âm thanh hoặc tài liệu video dưới bất kỳ phương tiện hoặc hình thức nào do Chúng tôi cung cấp trên Trang web;

"Quyền sở hữu trí tuệ" bằng sáng chế, quyền đối với phát minh, quyền tác giả và quyền liên quan, quyền nhân thân, nhãn hiệu và nhãn hiệu dịch vụ, tên thương mại và tên miền, quyền thiện chí hoặc khởi kiện vì gian lận hoặc cạnh tranh không lành mạnh, quyền đối với thiết kế, quyền đối với phần mềm máy tính, quyền cơ sở dữ liệu, quyền đối với thông tin bí mật (bao gồm bí quyết và bí mật thương mại) và bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào khác, trong từng trường hợp dù đã đăng ký hay chưa đăng ký và bao gồm tất cả các đơn đăng ký (hoặc quyền đăng ký), gia hạn hoặc gia hạn các quyền đó và tất cả các quyền tương tự. hoặc các quyền hoặc hình thức bảo vệ tương đương đang tồn tại hoặc sẽ tồn tại ở hiện tại hoặc trong tương lai ở bất kỳ nơi nào trên thế giới;

"Chính sách bảo mật" nghĩa là Chính sách quyền riêng tư của Công ty được Chúng tôi cung cấp trên Trang web;

"Quy tắc" hoặc "Các quy tắc và quy định" Quy tắc cá cược và Quy tắc trò chơi áp dụng cụ thể cho loại hình Cá cược và/hoặc trò chơi có liên quan do Chúng tôi cung cấp trên Trang web;

"Dịch vụ" nghĩa là, nếu phù hợp, Dịch vụ do Chúng tôi cung cấp thông qua Trang web hoặc Phần mềm do Chúng tôi cung cấp tùy từng thời điểm;

"Phần mềm" nghĩa là bất kỳ chương trình máy tính nào được tải xuống mà bạn truy cập hoặc sử dụng từ Trang web do Chúng tôi cung cấp tùy từng thời điểm;

"Điều kiện" nghĩa là (a) các Điều khoản sử dụng này; (b) Chính sách quyền riêng tư; (c) khi thích hợp các Quy tắc, Điều khoản thưởng có liên quan và mọi Điều khoản bổ sung áp dụng cho Dịch vụ mà bạn đang sử dụng;

"Điều khoản của bên thứ ba" nghĩa là bất kỳ Điều khoản sử dụng bổ sung nào dành cho người dùng cuối mà bạn được yêu cầu xác nhận sự đồng ý của mình như một phần của việc sử dụng bất kỳ phần mềm nào mà bạn có thể truy cập trên Trang web của chúng tôi,

Chúng ta”/”Chúng tôi”/”Của chúng tôi” có nghĩa là Dafabet

"Trang web" tên miền dafabet.com (http://dafabet.com) mà qua đó Chúng tôi cung cấp các dịch vụ cá cược thể thao và trò chơi trực tuyến của mình. bao gồm tất cả các trang có các tên miền này và tất cả các chương trình máy tính được sử dụng để chạy hoặc có thể truy cập được trên các tên miền này và tất cả tài liệu và dữ liệu có sẵn tại các tên miền này, bao gồm nhưng không giới hạn ở văn bản, ảnh, đồ họa, video và âm thanh nội dung.

Argentina FA

Argentina FA

ĐỐI TÁC DAFABET