Phương Thức Thanh Toán

CHÚ Ý:
Nạp tiền Rút tiền
  1. Tạo một tài khoản Tiền Thật và chọn loại tiền tệ mong muốn.
  2. Đăng nhập vào tài khoản của bạn và nhấp vào nút Thu Ngân để thực hiện giao dịch nạp tiền của bạn.
  3. Để biết thêm chi tiết và trợ giúp về những lựa chọn thanh toán, bạn có thể liên hệ BP Hỗ trợ khách hàngcủa chúng tôi.

CHÚ Ý:

  • Lưu ý rằng nếu có bất kỳ giao dịch Nạp tiền / rút tiền nào được xử lý thông qua thẻ tín dụng hoặc tài khoản ví điện tử (e-wallet), tài khoản phải hiển thị chi tiết cá nhân tương tự như quy định tại Dafabet khi đăng ký tài khoản. Không cho phép giao dịch qua bên thứ ba.
  • Bạn có thể theo dõi tình trạng của Yêu cầu Nạp tiền và rút tiền của bạn bằng cách nhấn vào nút Thu Ngân và chọn màn hình Lịch sử giao dịch từ phần Thu Ngân.
  1. Thời gian xử lý Rút tiền khác nhau tùy theo phương thức thanh toán.
  2. Đăng nhập vào tài khoản của bạn và nhấp vào nút Banking để thực hiện giao dịch rút tiền của bạn.
  3. Để biết thêm chi tiết và trợ giúp về những lựa chọn thanh toán, bạn có thể liên hệ BP Hỗ trợ khách hàng của chúng tôi.

CHÚ Ý:

  • Yêu cầu Rút tiền được coi là "chờ" cho đến khi Dafabet bắt xử lý yêu cầu của họ.