Cách Nhận Thưởng

Nạp tiền vào Ví Tiền Chung và nhận Thưởng Chào Mừng 100%!

1. Nạp Tiền vào Ví Chung Dafabet từ 1.300.000 VNĐ và chơi từ 2.300.000 VNĐ tại các Phòng Chơi Casino Trực Tuyến và Trò Chơi Tiêu Biểu trong cùng ngày.

Casino Trực Tuyến
Phòng Chơi Tiêu Biểu
Trò Chơi
Trò Chơi Tiêu Biểu
Arcade
Trò Chơi Tiêu Biểu
Phòng Kim Cương [AG]
Phòng Hổ Phách [SA]
Phòng Lam Ngọc [EVO]
Phòng Hoàng Ngọc [GD]
Phòng Lam Bảo Thạch [eBet]
Phòng Ngọc Bích [TGP]
Phòng Trân Châu [AB]
Phòng Lục Bảo Thạch [GPI]
Skywind slot
Voidbridge slot
Tất cả trò Skywind
SA Fishermen Gold
GD Fishing World
GPI Ladder game
Yêu cầu
Tiền nạp
Lần đầu
Yêu cầu
Tổng Cược
Tiền Thưởng
Casino
Trực Tuyến
và Trò Chơi
Tiền Thưởng Arcade
1.300.000 VNĐ 2.300.000 VNĐ 100% lên đến
1.300.000 VNĐ
200.000 VNĐ

2. Tiền Thưởng sẽ được cập nhật vào Ví Chung trong ngày tiếp theo! 

CHƠI NGAY

Điều Khoản và Điều Kiện

1. Khuyến mãi hợp lệ cho tất cả người chơi tại Dafabet chưa có lịch sử nạp tiền tại ví tiền chung (ngoại trừ người chơi sử dụng tiền tệ RUB và PLN).
2. Đến trang Thu Ngân để nạp tiền hoặc chuyển quỹ vào ví tiền "Ví Chung" (Casino Trực Tuyến, Trò Chơi, Arcade, Thể Thao Ảo, Keno GPI & PK10) để chơi bất kỳ sản phẩm nào thuộc ví tiền chung.
3. Người chơi cần nạp thành công vào Ví Chung ít nhất 1.300.000 VNĐ và chơi tại các phòng chơi Casino Trực Tuyến tiêu biểu và/hoặc các Trò Chơi tiêu biểu từ 2.300.000 VNĐ trong cùng một ngày để đủ điều kiện nhận Thưởng Chào Mừng.
4. Mỗi người chơi chỉ có thể nhận Thưởng Chào Mừng một lần.
5. Tiền Thưởng tại Casino Trực Tuyến và Trò Chơi sẽ được cập nhật vào ngày tiếp theo (GMT+8).
6. Tiền Thưởng Casino Trực Tuyến và Trò Chơi có yêu cầu đặt cược 10 lần, hợp lệ ở các phòng chơi: Phòng Kim Cương [AG], Phòng Hổ Phách [SA], Phòng Lục Bảo Thạch [GPI], Phòng Lam Ngọc [EVO], Phòng Hoàng Ngọc [GD], Phòng Lam Bảo Thạch [eBet], Phòng Ngọc Bích [TGP], Phòng Trân Châu [AB] tại Casino Trực Tuyến; và các trò chơi slot Voidbridge & Skywind.
7. Tiền Thưởng tại Arcade sẽ được cập nhật vào ngày tiếp theo (GMT+8) dưới dạng tiền mặt.
8. Một người chơi chỉ được tạo 1 tài khoản và nhận được 1 ưu đãi. Người chơi sẽ ngay lập tức bị cấm tham gia, bị khóa tài khoản, bị tịch thu tiền và mất quyền rút tiền nếu mở nhiều tài khoản và/hoặc thể hiện các hành vi được xem là lạm dụng tiền thưởng.
9. Dafabet có toàn quyền sửa đổi, hủy bỏ, từ chối, hay thu hồi bất kỳ khuyến mãi nào.
10. Quyền quyết định cuối cùng thuộc về Dafabet.
11. "Điều Khoản Sử Dụng" của Dafabet được áp dụng.

Đối Tác Dafabet

Đại Sứ Thương Hiệu

Đại Sứ Thương Hiệu