CÁCH THAM GIA?

 1. Trở thành người chơi hàng đầu tại Casino sidegame và đạt yêu cầu tổng cược tối thiểu trong thời gian khuyến mãi để nhận Thưởng Hoàn Trả hơn 3.000$!
  Tuần Khuyến Mãi Ngày Tặng Thưởng
  20-26/1/2020 27/1/2020
  27/1/2020- 2/2/2020 3/2/2020
  Trò Chơi Yêu Cầu Tổng Cược Tối Thiểu Tỷ Lệ Hoàn Trả Tiền Thưởng Tối Đa
  Bài Lá và Trò Chơi Trực Tuyến 20.000 $ 0,80% 800 $
  Slots 10.000 $ 1,50% 800 $
  *Xem Điều Khoản và Điều Kiện về chuyển đổi tiền tệ.

  TẢI NGAY

  ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN

  1. Người chơi phải đạt yêu cầu tổng cược tối thiểu trong tuần khuyến mãi. Thưởng Hoàn trả sẽ được cập nhật sau mỗi tuần khuyến mãi.

  Tuần Khuyến Mãi Ngày Tặng Thưởng
  20-26/1/2020 27/1/2020
  27/1/2020- 2/2/2020 3/2/2020
  Trò Chơi Yêu Cầu Tổng Cược Tối Thiểu Tỷ Lệ Hoàn Trả Tiền Thưởng Tối Đa
  Bài Lá và Trò Chơi Trực Tuyến 20.000 $ 0,8% 800 $
  Slots 10.000 $ 1,50% 800 $
  Tuần Khuyến Mãi USD Quy Đổi
  Yêu Cầu Cược Tối Thiểu cho Bài Lá và Các Trò Chơi Trực Tuyến 20.000 $ 458.000.000 VNĐ
  Yêu Cầu Cược Tối Thiểu cho Slot 10.000 $ 229.000.000 VNĐ
  Hoàn Trả Tối Đa 800 $ 18.300.000 VNĐ

  2. Chỉ những người chơi dưới đây mới đủ điều kiện tham gia khuyến mãi này:
       • Người chơi ở CLB Prosperity, cấp độ VIP Topaz Dragon, Crystal Dragon và Ruby Dragon
       • Người chơi đã đặt cược ít nhất 20.000$ tại Casino sidegame trong tháng trước đó.

  3. Khuyến mãi chỉ giới hạn cho một tài khoản trên một khách hàng, địa chỉ email, tài khoản thành toán và máy tính được chia sẻ.
  Tất cả người chơi sẽ được kiểm tra trùng lặp thông tin.
  4. Dafabet Poker có quyền từ chối khuyến mãi nếu người chơi tham gia khuyến mãi với nhiều tài khoản.
  5. Dafabet Poker có quyền từ chối khuyến mãi nếu người chơi có hành vi thông đồng hoặc gian lận khi tham gia khuyến mãi.
  6. Dafabet Poker có toàn quyền sửa đổi, hủy bỏ, từ chối, hay thu hồi bất kỳ khuyến mãi nào.
  7. Quyền quyết định cuối cùng thuộc về Dafabet Poker.

XEM THÊM KHUYẾN MÃI

Weekly Reload Bonus
Nạp Lại Mỗi Tuần

Nạp tiền mỗi tuần để nhận tiền Thưởng lên đến 170EUR!

ĐỐI TÁC DAFABET