Phương Thức Thanh Toán

Phương pháp 
thanh toán
Tiền tệ Số tiền nạp/ rút tối thiểu/ tối đa Thời gian 
nạp tiền
Thời gian 
rút tiền
Lệ phí Nạp tiền
MYR, THB Xem Tức thì - 0 NẠP TIỀN
IDR, MYR, RMB, THB, VND, KRW, INR Xem Trong vòng 5 phút
INR: Trong vòng 30 phút đến 4 tiếng làm việc
Trong vòng 2 tiếng 0 NẠP TIỀN
RMB, THB Xem Tức thì - 0 NẠP TIỀN
RMB Xem Tức thì - 0 NẠP TIỀN
RMB Xem Tức thì - 0 NẠP TIỀN
RMB Xem Tức thì - 0 NẠP TIỀN
RMB Xem Tức thì - 0 NẠP TIỀN
RMB Xem Tức thì - 0 NẠP TIỀN
RMB Xem Tức thì - 0 NẠP TIỀN
RMB Xem Tức thì - 0 NẠP TIỀN
RMB Xem Tức thì - 0 NẠP TIỀN
RMB, THB Xem Tức thì - 0 NẠP TIỀN
RMB Xem Tức thì - 0 NẠP TIỀN
RMB Xem Tức thì - 0 NẠP TIỀN
RMB Xem Tức thì - 0 NẠP TIỀN
THB, MYR Xem Tức thì - 0 NẠP TIỀN
RMB Xem Tức thì - 0 NẠP TIỀN
RMB Xem Tức thì - 0 NẠP TIỀN
RMB Xem Tức thì - 0 NẠP TIỀN
RMB Xem Tức thì - 0 NẠP TIỀN
RMB Xem Tức thì - 0 NẠP TIỀN
RMB Xem Tức thì - 0 NẠP TIỀN
RMB Xem Tức thì - 0 NẠP TIỀN
RMB Xem Tức thì - 0 NẠP TIỀN
RMB Xem Tức thì - 0 NẠP TIỀN
RMB Xem Tức thì - 0 NẠP TIỀN
RMB Xem Tức thì - 0 NẠP TIỀN
RMB Xem Tức thì - 0 NẠP TIỀN
RMB Xem Tức thì - 0 NẠP TIỀN
RMB Xem Tức thì - 0 NẠP TIỀN
RMB Xem Tức thì - 0 NẠP TIỀN
RMB Xem Tức thì - 0 NẠP TIỀN
RMB Xem Tức thì - 0 NẠP TIỀN
RMB Xem Tức thì - 0 NẠP TIỀN
RMB Xem Tức thì - 0 NẠP TIỀN
RMB Xem Tức thì - 0 NẠP TIỀN
RMB Xem Tức thì - 0 NẠP TIỀN
RMB Xem Tức thì - 0 NẠP TIỀN
RMB Xem Tức thì - 0 NẠP TIỀN
RMB Xem Tức thì - 0 NẠP TIỀN
RMB Xem Tức thì - 0 NẠP TIỀN
RMB Xem Tức thì - 0 NẠP TIỀN
RMB Xem Tức thì - 0 NẠP TIỀN
RMB Xem Tức thì - 0 NẠP TIỀN
RMB Xem Tức thì - 0 NẠP TIỀN
RMB Xem Tức thì - 0 NẠP TIỀN
RMB Xem Tức thì - 0 NẠP TIỀN
USD, PLN Xem Tức thì - 0 NẠP TIỀN
RMB Xem Tức thì - 0 NẠP TIỀN
RMB, Bitcoin Xem Tức thì - 0 NẠP TIỀN
IDR Xem Tức thì - 0 NẠP TIỀN
THB, IDR Xem Tức thì - 0 NẠP TIỀN
INR Xem Tức thì - 0 NẠP TIỀN
VND Xem Tức thì - 0 NẠP TIỀN
VND Xem Tức thì - 0 NẠP TIỀN
VND, IDR Xem Tức thì - 0 NẠP TIỀN
EUR, GBP, INR, KRW, USD Xem Tức thì Trong vòng 2 tiếng 0 NẠP TIỀN
EUR, GBP, USD, INR Xem Tức thì Trong vòng 2 tiếng 0 NẠP TIỀN
EUR, GBP, USD Xem Tức thì Trong vòng 2 tiếng 0 NẠP TIỀN
USD, EUR, GBP, KRW Xem Tức thì Tức thì 0 NẠP TIỀN
USD, EUR, GBP, INR, RUB Xem Tức thì Tức thì 0 NẠP TIỀN
USD, EUR, GBP, PLN Xem Tức thì Tức thì 0 NẠP TIỀN

Nạp tiền

 1. Tạo một tài khoản Tiền Thật và chọn loại tiền tệ mong muốn.
 2. Đăng nhập vào tài khoản của bạn và nhấp vào nút Thu Ngân để thực hiện giao dịch nạp tiền của bạn.
 3. Để biết thêm chi tiết và trợ giúp về những lựa chọn thanh toán, bạn có thể liên hệ BP Hỗ trợ khách hàng của chúng tôi

CHÚ Ý:

 • Lưu ý rằng nếu có bất kỳ giao dịch Nạp tiền / rút tiền nào được xử lý thông qua thẻ tín dụng hoặc tài khoản ví điện tử (e-wallet), tài khoản phải hiển thị chi tiết cá nhân tương tự như quy định tại Dafabet khi đăng ký tài khoản. Không cho phép giao dịch qua bên thứ ba.
 • Bạn có thể theo dõi tình trạng của Yêu cầu Nạp tiền và rút tiền của bạn bằng cách nhấn vào nút Thu Ngân và chọn màn hình Lịch sử giao dịch từ phần Thu Ngân.

  Rút tiền

  1. Thời gian xử lý Rút tiền khác nhau tùy theo phương thức thanh toán.
  2. Đăng nhập vào tài khoản của bạn và nhấp vào nút Banking để thực hiện giao dịch rút tiền của bạn.
  3. Để biết thêm chi tiết và trợ giúp về những lựa chọn thanh toán, bạn có thể liên hệ BP Hỗ trợ khách hàng của chúng tôi.

  CHÚ Ý:

  • Yêu cầu Rút tiền được coi là "chờ" cho đến khi Dafabet bắt xử lý yêu cầu của họ.

   ERROR MESSAGE

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.