LUẬT CHƠI

Keno được thiết lập bởi các luật lệ và quy định xung quanh trò chơi. Bạn có thể tìm hiểu tất cả về luật chơi Keno và mọi loại cược, các loại tiền thắng cược có thể nhận được như dưới đây:

Luật chơi Keno

Các kết quả của Keno hiện được dựa trên kết quả Keno chính thức của Trung Quốc (Bắc Kinh), Canada, Úc, Slôvakia, Malta và Tây Canada. KENO được chơi với 20 bi số được rút ra ngẫu nhiên từ 80 bi số được đánh số từ 01 đến 80. Sự kết hợp của 20 con số này được chia và tách ra thành nhiều biến thể và những loại cược khác nhau với các kiểu tính toán và tỷ lệ thanh toán riêng.

Thời gian cho kết quả chính thức sẽ tương ứng chặt chẽ với từng khu vực mà trò chơi được trích xuất.

Nếu bất kỳ kết quả rút thăm chính thức nào không thể đạt được trong một khoảng thời gian kéo dài thì ban quản lý có quyền huỷ bỏ hoặc vô hiệu hóa kết quả bị ảnh hưởng.

Nếu bất kỳ kết quả rút thăm chính thức nào được công bố trước khi hệ thống kết thúc đặt cược thì ban quản lý có quyền bảo lưu quyền huỷ bỏ và vô hiệu hóa kết quả bị ảnh hưởng.

KENO được chia thành những loại cược sau:

 1. TÀI XỈU
 2. LẺ/CHẴN
 3. DÃY LẺ/DÃY CHẴN
 4. TRÊN/DƯỚI
 5. NGŨ HÀNH
 6. NGỌC CẦU
 7. Cược xiên TÀI XỈU VÀ LẺ CHẴN

Bên cạnh việc đặt cược đơn ở mỗi khu vực thị trường, bạn có thể chọn đặt một cược tại các thị trường khác nhau cùng lúc và đặt cược xiên trong giao diện đại sảnh.

Mỗi kiểu cược có thể được giải thích chi tiết như dưới đây:

 1. Kiểu cược: TÀI, XỈU, ĐIỂM SỐ CHÍNH XÁC
 2. Kiểu cược: LẺ , CHẴN
 3. Kiểu cược: LẺ, CHẴN, HÒA
 4. Kiểu cược: TRÊN, DƯỚI, HÒA
 5. Kiểu cược: NGŨ HÀNH (KIM, MỘC, THỦY, HỎA, THỔ)
 6. Kiểu cược: NGỌC CẦU
 7. Kiểu cược: CƯỢC XIÊN TÀI XỈU, LẺ CHẴN

 

1.Kiểu cược: TÀI, XỈU, ĐIỂM SỐ CHÍNH XÁC
TÀI 810 XỈU
TỶ LỆ THẮNG 1.95 108 1.95

Khi tổng của 20 bi số rút ra bằng 810, thì tất cả tiền cược ở 6 ô:"tài", "xỉu", "tài lẻ", "xỉu lẻ", "tài chẵn", "xỉu chẵn" sẽ tự động hoàn trả lại tiền cược; tất cả các cược xiên bao gồm ô nào trong số 6 ô trên đều sẽ bị hủy và tiền cược sẽ được hoàn lại cho người chơi.

TÀI: Tổng của 20 bi số rút ra lớn hơn 810.
XỈU: Tổng của 20 bi số rút ra nhỏ hơn 810.
ĐIỂM SỐ CHÍNH XÁC: Tổng của 20 bi số rút ra bằng 810.

Ví dụ:
Kết quả rút thăm: 01, 04, 05, 10, 11, 13, 20, 27, 30, 32, 33, 36, 40, 47, 54, 59, 61, 64, 67 & 79
Tổng : 693
Kết Quả: 693 nhỏ hơn 810, vậy nên “XỈU” thắng.
Tiền đặt cược: 100 USD
Thanh toán: 100 USD x 1.95 = 195 USD.

2. Kiểu cược: LẺ, CHẴN
LẺ CHẴN
TỶ LỆ THẮNG 1.95 1.95

LẺ: Điểm tổng của 20 bi số là số lẻ.
CHẴN: Điểm tổng của 20 bi số là số chẵn.

Kết quả rút thăm: 01, 04, 05, 10, 11, 13, 20, 27, 30, 32, 33, 36, 40, 47, 54, 59, 61, 64, 67 & 79
Tổng: 693
Kết Quả: 693 là số lẻ, vậy nên “LẺ” sẽ thắng.
Tiền đặt cược: 100 USD
Thanh toán: 100 USD x 1.95 = 195 USD.

* Lưu ý: Số 0 là một số chẵn và không có hòa trong kiểu cược này.

3. Kiểu cược: DÃY SỐ LẺ, DÃY SỐ CHẴN, HÒA
DÃY SỐ LẺ HÒA DÃY SỐ CHẴN
TỶ LỆ THẮNG 2.3 4.3 2.3

DÃY SỐ LẺ: Từ 20 bi số trúng thưởng được rút ra, có nhiều hơn 10 bi số là số lẻ, gọi là Dãy Số Lẻ, người cược kèo này sẽ thắng.
DÃY SỐ CHẴN: Từ 20 bi số trúng thưởng được rút ra, có nhiều hơn 10 bi số là số chẵn, gọi là Dãy Số Chẵn, người cược kèo này sẽ thắng.
HÒA: Từ 20 bi số trúng thưởng được rút ra, số bi lẻ và chẵn bằng nhau, gọi là Hòa và người cược kèo này sẽ thắng.

Ví dụ: 01, 04, 05, 10, 11, 13, 20, 27, 30, 32, 33, 36, 40, 47, 54, 59, 61, 64, 67 & 79
Kết Quả: Có 11 số lẻ (01,05,11,13,27,33,47,59,61,67 & 79) và 9 số chẵn (04,10,20,30,32,36,40,54 & 64). Vậy có nhiều số lẻ hơn số chẵn nên người cược “DÃY SỐ LẺ” sẽ chiến thắng.
Tiền đặt cược: 100 USD
Thanh toán: 100 USD x 2.3 = 230 USD

4. Kiểu cược: TRÊN, DƯỚI, HÒA
TRÊN HÒA DƯỚI
TỶ LỆ THẮNG 2.3 4.3 2.3

TRÊN: Từ 20 bi số được rút ra, có nhiều hơn 10 số trong khoảng từ 01 đến 40, gọi là kèo Trên.
DƯỚI: Từ 20 bi số được rút ra, có nhiều hơn 10 số trong khoảng từ 41 đến 80, gọi là kèo Dưới.
HÒA: Từ 20 bi số được rút ra, số kèo trên và kèo dưới đều có 10 số, gọi là kèo Hòa.

Ví dụ: 01, 04, 05, 10, 11, 13, 20, 27, 30, 32, 33, 36, 40, 47, 54, 59, 61, 64, 67 & 79
Kết Quả: Có 13 số (01,04,05,10,11,13,20,27,30,32,33,36 & 40) trong khoảng từ 01 – 40 và 7 số (47,54,59,61,64,67 & 79) trong khoảng 41 - 80. Vậy nên kèo “TRÊN” thắng.
Tiền đặt cược: 100 USD
Thanh toán: 100 USD x 2.3 = 230 USD

5. Kiểu cược: NGŨ HÀNH (KIM, MỘC, THỦY, HỎA, THỔ)
KIM MỘC THỦY HỎA THỔ
TỶ LỆ THẮNG 9.2 4.6 2.4 4.6 9.2

KIM: Tổng của 20 bi số thuộc vào khoảng 210-695.
MỘC: Tổng của 20 bi số thuộc vào khoảng 696-763.
THỦY: Tổng của 20 bi số thuộc vào khoảng 764-855.
HỎA: Tổng của 20 bi số thuộc vào khoảng 856-923.
THỔ: Tổng của 20 bi số thuộc vào khoảng 924-1410

Ví dụ: 01, 04, 05, 10, 11, 13, 20, 27, 30, 32, 33, 36, 40, 47, 54, 59, 61, 64, 67 & 79.
Tổng: 693
Kết Quả: 693 nằm trong khoảng 210 – 695. Vậy nên “KIM” thắng

Tiền đặt cược: 100 USD.
Thanh toán: USD 100 x 9.2 = USD 920

6. Kiểu cược: Ngọc Cầu

Ở kiểu cược này, người chơi tùy chọn từ 1 đến 5 bi số trong phạm vi từ 01 đến 80 bi số tiến hành đặt cược. Kết quả thắng cược sẽ căn cứ vào kết quả đối chiếu của những bi số đã chọn với các bi số được hệ thống rút ra ngẫu nhiên (không giới hạn thứ tự) để quyết định mức tiền thắng cược.

Dưới đây là tỷ lệ thắng của cách chơi này:

Chọn 5 số Chọn 4 số Chọn 3 số Chọn 2 số Chọn 1 số
Trúng 5 số 251 non non non non
Trúng 4 số 21 51 non non non
Trúng 3 số 3.0 6.0 20.3 non non
Trúng 2 số non 2.0 2.3 10.3 non
Trúng 1 số non non non non 3.3
Không trúng non non non non non

Ví dụ: 01, 04, 05, 10, 11, 13, 20, 27, 30, 32, 33, 36, 40, 47, 54, 59, 61, 64, 67 & 79
Chọn số: 06, 20, 30 & 67
Kết Quả: Chọn 4 số, Trúng 3 số (20, 30 & 67)
Tiền đặt cược: 100 USD
Thanh toán: 100 USD x 6.0 = 600 USD

7.Kiểu cược: Cược xiên Tài Xỉu & Lẻ Chẵn
TÀI/LẺ XỈU/LẺ TÀI/CHẴN NHỎ/CHẴN
TỶ LỆ THẮNG 3.7 3.7 3.7 3.7

TÀI/LẺ: Tổng của 20 bi số lớn hơn 810 và là số lẻ.
XỈU/LẺ: Tổng của 20 bi số nhỏ hơn 810 và là số lẻ.
TÀI/CHẴN: Tổng của 20 bi số lớn hơn 810 và là số chẵn.
NHỎ/CHẴN: Tổng của 20 bi số nhỏ hơn 810 và là số chẵn

Ví dụ: 01, 04, 05, 10, 11, 13, 20, 27, 30, 32, 33, 36, 40, 47, 54, 59, 61, 64, 67 & 79
Kết Quả: Tổng là 693. 693 nhỏ hơn 810 và là số lẻ. Vậy nên cược “XỈU/LẺ” sẽ thắng.
Tiền Đặt Cược: 100 USD
Thanh toán: 100 USD x 3.7 = 370 USD

 

Cược xiên trên nhiều thị trường

Cược xiên nghĩa là đặt cược kết hợp ít nhất 2 lựa chọn cho một lần đặt cược. Nếu tất cả các lựa chọn đều thắng thì Cược xiên thắng và sẽ được thanh toán theo tỷ lệ đã định. Nếu một (hoặc nhiều hơn một) lựa chọn thua, thì Cược xiên thua. Kèo Điểm Số Chính Xác và Ngũ Hành không thể tham gia cược xiên. Cược xiên sẽ bị vô hiệu hóa nếu kết quả cuối cùng bị ảnh hưởng bởi bất kỳ sự gián đoạn, chấm dứt hoặc hủy bỏ nào.

Tất cả người chơi Keno phải tuân theo mọi quy tắc của Dafabet, cũng như các Điều khoản và Điều kiện chung được liệt kê trên trang web.